| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ |

กาพย์เห่เรือ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เห่ชมผลไม้
โคลง
ผลชิดแช่อิ่มโอ้   เอมใจ
หอมชื่นกลืนหวานใน   อกชู้
รื่นรื่นรสรมย์ใด   ฤาดุจ นี้แม่
หวานเลิศเหลือรู้รู้   แต่เนื้อนงพาล ฯ

กาพย์
ผลชิดแช่อิ่มอบ   หอมตระหลบล้ำเหลือหวาน
รสไหนไม่เปรียบปาน   หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ
ตาลเฉาะเหมาะใจจริง   รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
คิดความยามพิสมัย   หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น
ผลจากเจ้าลอยแก้ว   บอกความแล้วจากจำเป็น
จากช้ำน้ำตากระเด็น   เป็นทุกท่าหน้านวลแตง
หมากปรางนางปอกแล้ว   ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง
ยามชื่นรื่นโรยแรง   ปรางอิ่มอาบซาบนาสา
หวนห่วงม่วงหมอนทอง   อีกอกร่องรสโอชา
คิดความยามนิทรา   อุราแนบแอบอกอร
ลิ้นจี่มีครุ่นครุ่น   เรียกส้มฉุนใช้นามกร
หวลถวิลลิ้นลมงอน   ชอ้อนด้วยร้อยกระบวน
พลับจีนจักด้วยมีด   ทำประณีตน้ำตาลกวน
คิดโอษฐ์อ่อนยิ้มยวน   ยลยิ่งพลับยับยับพลัน
น้อยหน่านำเมล็ดออก   ปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์
มือใครใครจักทัน   เทียบเทียมที่ฝีมือนาง
ผลเกดพิเศษสด   โอชารสล้ำเลิศปาง
คำนึงถึงเอวบาง   สางเกศเส้นขนเม่นสวย
ทับทิมพริ้มตาตรู   ใส่จานดูดุจเม็ดพลอย
สุกแดงแสงจักย้อย   อย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย
ทุเรียนเจียนตองปู   เนื้อดีดูเหลืองเรืองพราย
แม้นศรีฉวีกาย   สายสวาทพี่ที่คู่คิด
ลางสาดแสวงเนื้อหอม   ผลงอมงอมรสหวานสนิท
กลืนพลางทางเพ่งพิศ   คิดยามสารทยาตรามา
ผลเงาะไม่งามแงะ   มล่อนเมล็ดและเหลือปัญญา
หวนเห็นเช่นรจนา   จ๋าเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม
สละสำแลงผล   คดลำต้นแน่นหนาหนาม
ท่าทิ่มปิ้มปึนกาม   นามสละละเมตตา ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร | บน |