อุทยานแห่งชาติภูเรือ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
    อุทยานแห่งชาติภูเรือ  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตทางทิศเหนืออยู่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รูปพรรณสัณฐานของภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือนนาวาใหญ่บนยอดดอยสูง แลดูเป็นภูผาสีสันสดุดตา หินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า กว้านหม้อ โดยรอบ ๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียง มีฝ้าขาวด้วยละอองน้ำ หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๑ กิโลเมตร สาเหตุที่ขนานนามว่าภูเรือ เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขา มีลักษณะคล้ายท้องเรือ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม
    ภูเรือได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2522  เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 16 ของไทย


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
    มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน  อันประกอบด้วยเขาหินทรายส่วนใหญ่   นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป  ทำให้มีที่ราบสูงสลับกับเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ และ ยอดภูกุ  มีความสูงประมาณ  1,000  เมตร จากระดับน้ำทะเล ลักษณะเช่นนี้เองซึ่งทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ  ก่อให้เกิดลำธารหลายสายเช่น  ห้วยน้ำด่าน   ห้วยบง   ห้วยเกียงนา   ห้วยทรายขาว   ห้วยติ้ว  และห้วยไผ่   ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง


พันธุ์ไม้
    ภูเรือ  มีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม  ทั้งป่าเบญจพรรณ   ป่าเต็งรัง   ป่าดงดิบ   ป่าสนเขา  และป่าดินเขา  โดยเฉพาะยอดภูเรือ  ประกอบด้วยป่าสนเขาสลับกับสวนหินธรรมชาติ แซมด้วยพุ่มไม้เตี้ย  สลับด้วยทุ่งหญ้าเป็นระยะ  ไม้พื้นล่างที่พบโดยทั่วไปได้แก่   กุหลาบป่า   มอส   เพิร์น  และกล้วยไม้ที่สวยงาม เช่น  ม้าวิ่ง  สามปอย   ไอยเรศ   เอื้องคำ   เอื้องผึ้ง   เอื้องเงิน   ซึ่งขึ้นตามต้นไม้และโขดหิน  กล้วยไม้เหล่านี้จะออกดอกบานสะพรั่ง  ให้ชมสลับกันไปตลอดทั้งปี


สัตว์ป่า
    ป่าภูเรือ   มีสัตว์ป่าที่ชุกชุมพอสมควร ที่พบบ่อยเช่น  หมี  เก้ง  กวาง  หมูป่า  หมาไน  ลิง  พญากระรอกดำ  ไก่ฟ้าพระลอ  ไก่ป่า และชุกชุมไปด้วยกระต่ายป่า  เต่าเดือย  เต่าปูรู  และนกชนิดต่าง ๆ ที่สวยงามอีกมากมาย  โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอพยพมาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก


สถานที่ท่องเที่ยว
    ป่าภูเรือ    มีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายแห่งสวยด้วยกันซึ่งทางอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการปรับปรุง  เส้นทางให้ถึงกันได้มีดังนี้ คือ  เขาโหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม  ผาซับทองหรือผากุหลาบขาว
    น้ำตกห้วยไผ่    ยอดภูเรือเป็นจุดสูงสุดในเขตอุทยานแห่งชาติ  นอกจากนี้มีจุดเด่นที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น  ถ้ำหินแตก  หินค้างหม้อ   หินวิวนอน   หินพานขันหมาก   หินพระศิวะ   สวนหินเต่า   ศาลารับเสด็จ   ลานเหมือนแอ   ลานสาวเอ้   สวนหินพาลี   ทุ่งหินเหล็กไฟ  และสระสวรรค์  ตามตำนานรักภูทุ่ง (ภูเรือ) และภูสวรรค์เป็นต้น


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |