อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่สอด และอำเภอเมือง จังหวัดตาก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชันอุดมสมบูรณ์ดี และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ทั้งมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือสะพานหิน ซึ่งเชื่อว่า ครั้งหนึ่งเคยมีการยกทัพผ่านทางสะพานหินธรรมชาติแห่งนี้ และต้นกระบากที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตลอดจนจุดเด่น ธรรมชาติที่สวยงามต่าง ๆ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 93,000 ไร่ นอกจากจะมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยกล่าวคือ ในสมัยโบราณเคยเป็น เส้นทางผ่านการเดินทัพของขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเข้ามาตีเมืองตาก และเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าในปี พ.ศ. ๒๓๐๕ พระเจ้าอลองพญา กษัตริย์พม่า คราวยกทัพกลับจากการล้อมกรุงศรีอยุธา ทรงประชวรสิ้นพระชนม์ในป่าแห่งนี้ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ก้อ  ห้วยตาก และป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะ ต่อมาได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันเพื่อเทอดประเกียรติ แด่พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙  นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๑๒ ของภาคเหนือ และแห่งที่ ๔๐ ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน  มีภูเขาสลับซับซ้อน  ตลอดเนื้อที่มีที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อย  บริเวณจุดเด่นที่น่าสนใจ  โดยทั่วไปอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยในตอนสันปันน้ำ  แบ่งเขตอำเภอเมืองตาก  อำเภอเม่สอด จังหวัดตาก  ส่วนที่สูงที่สุดอยู่ในตอนกลางของพื้นที่ มีความสูงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  จากระดับน้ำทะเล  แล้วลาดต่ำลงไปทั้งสองข้าง ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเหนียวปนลูกรัง มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิประมาณ ๒๒ องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิประมาณ ๖ องศาเซลเซียส


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบไปด้วย  ป่าดงดิบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณต้นกระบากใหญ่  สะพานหินธรรมชาติมีพรรณไม้ที่สำคัญ คือ   ไม้กระบาก  ไม้หวด  ไม้มะไฟ  ไม้มะยม  เป็นต้น  ป่าสนเขา  ป่าชนิดนี้มักอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๗๐๐ เมตร ขึ้นไป ป่าดิบเขาขึ้นอยู่ตามเทือกเขาสูงใกล้สันปันน้ำ  มีพรรณไม้ที่สวยงามคือ  ไม้ก่อ  ไม้เส้า  ไม้เนื้ออ่อน เป็นต้น  ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณมีทั่ว ๆ ไป พรรณไม้ที่สำคัญคือ   เต็ง   รัง  เหียง   พลวง  ตะแบก  ประดู่   มะค่าโมง   ยมหิน   เปล้า  เก็ดแดง  มะเกลือ  ไม้ไผ่ต่าง ๆ


สัตว์ป่า
สำหรับสัตว์ป่าในบริเวณนี้ประกอบด้วย  เลียงผา  เก้ง   กวาง  เสือไฟ  หมูป่า  ลิง  หมี  ค่าง  กระต่าย  กระรอก  นกเอี้ยง  ไก่ป่า เป็นต้น


จุดเด่นที่น่าสนใจ
ต้นกระบากใหญ่   มีขนาดโตวัดได้โดยรอบ ๑๖ เมตร และสูงประมาณ ๕๐ เมตร เป็นต้น กระบากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สะพานหิน   มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่ เชื่อมติดกับหน้าผาสองแห่งเข้าด้วยกัน มีความกว้างและความสูง ๒๕ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ เมตร เบื้องล่างมีลำธารไหลผ่านตลอดปี สภาพป่าโดยรอบเขียวชอุ่ม  ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
น้ำตกแม่ย่าป้า   เป็นน้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากลำห้วยแม่ย่าป้า  มีน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นตามร่องห้วยมี  9 ชั้น แล้วไหลลงสู่ลำห้วยแล้งแม่ท้อ บริเวณฝั่งของธารน้ำตกเป็นป่าร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |