อุทยานแห่งชาติลานสาง

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติลานสาง  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณะทางธรรมชาติ  ทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น เช่น  น้ำตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ "น้ำตกลานสาง"  เหมาะเป็นสถานที่และพักผ่อนหย่อนใจ  มีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,000 ไร่
ตามตำนานกล่าวมา  ในสมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่ เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว  พระเจ้าตากสิน ได้ยกทัพไปตีเชียงใหม่ครั้งที่ 2  ทรงหยุดพักพลที่บ้านระแหง แขวงเมืองตาก มีพวกมอญหนีพม่าเข้ามาสวามิภักดิ์  พระเจ้าตากสินได้ยกทัพเข้าตีขับไล่พม่าซึ่งตามมอญเข้ามา ในคืนหนึ่งพระองค์ได้พลัดหลงทางออกไปจากกองทัพ ทำให้ไพร่พลทหารของพระองค์พากันออกติดตามก็ไม่พบ  ประจวบกับภูมิประเทศซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าทึบรกชัฏ ในเวลากลางคืนเดือนมืดทำให้ยากแก่การติดตาม จึงพากันหยุดพัก ขณะที่ทหารไทยเหล่านั้นพักอยู่ก็เกิดปาฏิหารย์ มีแสงสว่างพุ่งสู่ท้องฟ้า พร้อมกับได้ยินเสียงม้าร้องอื้ออึง จึงต่างก็พากันรีบตรงไปหาจุดที่มีแสงสว่างนั้น พอไปถึงก็เห็นพระเจ้าตากสินประทับม้าพระที่นั่ง กลางลานนั้นมีแสงสว่างออกมาจากพระวรกาย พรั่งพร้อมไปด้วยทหารพม่าประมาณ 50 คน คุกเข่าหมอบกราบสวามิภักดิ์ยอมแพ้อยู่เบื้องหน้า แสงสว่างจากพระองค์นี้ทำให้บริเวณนั้นสว่างไปทั่ว ทหารไทยต่างตกตลึงกับเหตุการณ์ที่เกิด ประจวบกับเวลานั้นเวลาฟ้าสางพอดี ต่อมาบริเวณนั้นเรียกว่า "ลานสาง"
ได้ประกาศลานสางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. 2532 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 2  ของภาคเหนือ และแห่งที่ 15 ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  มีเทือกเขาหลวงกั้นเป็นแนวแบ่งกึ่งกลางอุทยานแห่งชาติ ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้  ยอดเขาอุมยอมเป็นยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ 1,065 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่จะลาดต่ำลงมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณน้ำตกลานสาง
อุทยานแห่งชาติลานสาง จะมีฤดูกาลอยู่ 3 ฤดู คือ  ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  ฤดูหนาวจะเริ่มเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  ฤดูร้อนจะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบด้วย  ป่าสนเขา  ขึ้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ไม้ที่พบพวกไม้สน อาจจะขึ้นปนอยู่กับไม้เต็งรัง  รัง  เหียง  พลวง  ป่าดิบเขา  ป่าดิบนี้อยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูงใกล้สันปันน้ำ ไม้ที่สำคัญ คือ  ไม้ก่อและไม้เนื้ออ่อน และป่าเบญจพรรณเป็นป่ารกทึบนัก มีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ  ฤดูแล้งต้นไม้เกือบทั้งหมดจะผลัดใบ ไม้ที่สำคัญมี  ไม้สัก  มะค่าโมง  เสี้ยว  เปล้า  เก็ดแดง  เก็ดดำ  ประดู่  ตะคร้อ  สมอแดง  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง เป็นบางส่วน


สัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ้ได้แก่  เลียงผา  เก้ง  กวาง  เสือไฟ  หมูป่า  ลิง  ค่าง  บ่าง  ชะนี  อีเห็น  ชะมด  กระต่าย  บ่างแป้ว  และกิ้งก่าบิน


สถานที่ท่องเที่ยว
ผาลาด   มีลักษณะเป็นแผ่นหิน มีความลาดชันน้อย ขนาดกว้างประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร  เป็นท้องน้ำของห้วยลานสาง กระแสน้ำของห้วยลานสางจะไหลบ่าไปตามแผ่นดิน แผ่กระจายออกเป็นแผ่นบาง ๆ  แล้วค่อยรวมตัวไหลลงแอ่งเล็ก ๆ
น้ำตกเลี้ยงม้า   อยู่ตอนต้นของลำห้วยลานสาง ถัดขึ้นไปจากผาลาดประมาณ 200 เมตร มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยตรงกลางเว้าเป็นช่องว่างประมาณ 6 เมตร กระแสน้ำที่ไหลมาตามลำห้วยลานสาง เมื่อไหลถึงเนินเตี้ย ๆ น้ำจะไหลมาตามช่องหินซึ่งแคบเล็กลง น้ำจะถูกบีบจนมีระดับน้ำสูงขึ้น พุ่งผ่านยอดน้ำตก
น้ำตกลานสาง   อยู่ตอนบนของห้วยลานสาง ถัดขึ้นไปจากน้ำตกลานเลี้ยงม้าประมาณ 2 กม.  เป็นน้ำตกชั้นที่ผู้นิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด มีความสูงประมาณ 40 เมตร  น้ำตกจะไหลพุ่งออกจากซอกเขา แล้วหักเหลี่ยมลดหลั่นลงมา 3 ชั้น รวมตัวลงสู่แอ่งน้ำตกลานเลี้ยงม้า
น้ำตกผาเงิน   เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยผาเงิน น้ำตกผาเงินมีความสูงประมาณ 15 เมตร น้ำตกนี้จะมีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาว ความงามของน่ำตกแห่งนี้อยู่ที่ผาเงิน  ซึ่งมีลักษณะสูงชัน เป็นหลืบเหลี่ยม  บางตอนมีหินงอกหินย้อยลักษณะแปลกประหลาด
น้ำตกผาผึ้ง   ห่างจากตำบลลานสางประมาณ 750 เมตร  มีลักษณะเป็นหน้าผาเรียบลาดชันประมาณ 70 องศา  มีความสูงประมาณ 30 เมตร
น้ำตกน้ำย้อย   อยู่สูงขึ้นไปจากลำห้วยลานสาง ห่างจากน้ำตกน้ำผึ้งประมาณ 100 เมตร  มีลักษณะเป็นซอกแคบ ๆ น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 8 เมตร
น้ำตกผาเท   อยู่สูงขึ้นไปจากลำห้วยห่างจากน้ำตกผาน้อยประมาณ 2 กิโลเมตร  มีลักษณะเป็นหน้าผาชันดิ่ง สูงประมาณ 25 กิโลเมตร


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |