อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเมืองปาน  อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด  มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น  น้ำตก  แอ่งน้ำอุ่น  บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานหนึ่งแสดงว่าใต้พื้นที่โลกเรายังมีความร้อนระอุอยู่
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง  มีเนื้อที่ประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร หรือ 370,000 ไร่  เดิมเป็นวนอุทยานแอ่งน้ำอุ่น  เมื่อปี พ.ศ. 2524  ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. 2531  นับเป็นอทุยานแห่งชาติแห่งที่ 18 ของภาคเหนือ และที่ 58 ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้  ติดต่อกับสันปันน้ำ ซึ่งเป็นเขตแบ่งระหว่างลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,700 เมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณป่าต้นน้ำลำธาร และเป็นแหล่งต้นกำเนิดของลำห้วยใหญ่ ๆ ที่สำคัญเป็นสาขาของแม่น้ำวัง เช่น แม่น้ำสอย ห้วยแม่กา ห้วยแม่ปาน
สภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู คือ  ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  จะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน  ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย และฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน  เป็นช่วงที่อากาศร้อนมาก


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบด้วย  ป่าดิบเขา  ป่าดงดิบ  ป่าสนเขา  ป่าเต็งรัง  และป่าเบญจพรรณ  มีพรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่  มะค่าโมง  ยมหิน  ยมหอม  ดำดง  ตะแบกยางขาว  สน 2 ใบ  ประดู่  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  เป็นต้น


สัตว์ป่า
สัตว์ป่าประกอบด้วย  เก้ง  กระจง  หมูป่า  เสือไฟ  กระต่ายป่า  เลียงผา  บ่าง  ลิง  ค่าง  เม่น  หมี  กระรอก  กระแต  และนกนานาชนิด เช่น  นกกางเขนดง  ไก่ป่า  นกหัวขวาน  นกเขา เป็นต้น ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี จะมีจักจั่นป่ามารวมตัวกันบริเวณน้ำพุร้อน ซึ่งเชื่อกันว่าจักจั่นป่าเหล่านี้มาดื่มน้ำแร่


สถานที่ท่องเที่ยว
จากลักษณะพื้นที่ที่เป็นป่าผืนใหญ่  ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน และเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายสำคัญ ทำให้เกิดทิวทิศน์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ประกอบด้วย
น้ำตกแจ้ซ้อน   เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลใสสะอาดตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสายลงมาเป็นขั้น ๆ มีความสูง 6 ชั้น
น้ำตกแม่มอน   เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลรุนแรงจากชะง่อนผาสูงลงไปยังหุบเหวเบื้องล่าง
น้ำตกแม่ขุน   เป็นต้นที่สายยาว สูงจากยอดเขาประมาณ 100 เมตร ไหลมาพบกับน้ำตกแม่มอน
บ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่   ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่สภาพการเกิดทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ น้ำพุร้อนผุดจากบ่อเล็กถึง 9 บ่อ ในบริเวณราว 3 ไร่ เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ นอกจากนี้ยังมีน้ำพุร้อนที่มีกลิ่นกำมะถันค่อนข้างอ่อน อยู่ตามบริเวณใกล้เคียง มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส
แอ่งน้ำอุ่น    เป็นแอ่งน้ำที่เกิดจากการไหลของน้ำพุร้อนมาพบกับน้ำเย็น ที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อน ทำให้เกิดแอ่งน้ำที่มีทั้งน้ำร้อนเย็นผสมกัน เหมาะแก่การแช่อาบเป็นอย่างยิ่ง หลายคนเชื่อว่าการได้อาบน้ำอุ่นเป็นการบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |