อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture
ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่  มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีพื้นที่ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร  ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2534  เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 66 ของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
 loading picture
            พื้นที่อุทยาน ฯ  มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนบรรดาภูเขาดังกล่าวได้แก่  เขาหลัก  เขาลำรู่ เขาแสงทอง  เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ  มียอดเขาที่สูงสุดประมาณ 1,080 เมตร จากระดับน้ำทะเล  เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดพังงา และแม่น้ำตะกั่วป่า ประกอบด้วยคลอง และลำห้วยเล็ก ๆ มากมาย ได้แก่  คลองบางเนียน  คลองบางลาโอน  คลองเก้า  คลองลำรูด้วน  คลองลำรูใหญ่ คลองทุ่งตาโงก และคลองกะปง เป็นต้น

พรรณไม้
 loading picture
สังคมพืชเป็นป่าดงดิบ มีป่าชายหาดอยู่บ้างบริเวณชายทะเลเขาหลัก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่  จิกเล  สนทะเล และลำเจียก พันธุ์ไม้ที่พบในป่าดงดิบได้แก่ ไม้ยาง  พยอม  หลุมพอ  กระบาก  ส้าน  ตะเคียนทอง  ตะเคียนหิน มะไฟ  ตาเสือ และสะตอป่า

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
สัตว์ป่าที่มีอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ได้แก่  สมเสร็จ  เสือ  เลียงผา  ลิง  ค่าง  ชะนี  กวาง  เก้ง  หมูป่า  หมีควาย กระรอก  กระแต  เห่าช้าง  เหี้ย  ตะกวด และนกนานาชนิด เช่น  นกหว้า  นกเงือก  นกหัวขวาน  นกแซงแซว นกเอี้ยงสาริกา  นกขุนทอง   นกโพระดก   นกพญาไฟ   นกปรอด และไก่ป่า

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
น้ำตกลำรู่   อยู่ที่อำเภอกะปง เป็นน้ำตกที่มีความสูงขนาดกลาง รวม 5 ชั้น  มีน้ำไหลตลอดปี
น้ำตกโตนช่องฟ้า   มีต้นกำเนิดจากคลองบางเนียน ประกอบด้วยน้ำตก จำนวน 5 ชั้นใหญ่ ๆ
จัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
น้ำตกลำพร้าวและน้ำตกหินลาด   มีต้นกำเนิดจากคลองปลายบางโต๊ะ น้ำตกลำพร้าวมี 3 ชั้น ส่วนน้ำตกหินลาด มี 2 ชั้น
 loading picture
ชายทะเลเขาหลัก   เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน ฯ เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นวนอุทยานชายทะเลเขาหลัก ลักษณะเป็นชายทะเลและชายหาด มีทิวทัศน์สวยงาม มีปะการังน้ำตื้นที่ฟื้นตัวจากการทำเหมืองแร่ในทะเล
จุดชมธรรมชาติของอุทยาน ฯ   สามารถชมทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจน  เนื่องจากอยู่บนหน้าผาสูง  บริเวณนี้ไม่เหมาะในการเล่นน้ำทะเล
คลองลำรู่ใหญ่   เป็นลำห้วยขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยลำห้วยขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก แต่ละลำห้วยมีน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม คลองนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอท้ายเหมือง


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |