อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture
ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร  อยู่ในตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2535  เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 76 ของประเทศไทย  มีพื้นที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร  เป็นส่วนของพื้นที่น้ำทะเลประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
 loading picture
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและชายหาด ส่วนที่เป็นพื้นน้ำอยู่ในทะเลด้านอ่าวไทยมีเกาะเล็ก ๆ อยู่ 2 เกาะ คือ เกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์  ลำห้วยที่สำคัญได้แก่ ห้วยคลองหินจวง ซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่

พรรณไม้
 loading picture
พรรณไม้ป่าธรรมชาติมีอยู่ประปราย เช่น  ยาง  ประดู่  มะค่า  แต้  พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นใหม่ เนื่องจากเดิมพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานป่าไม้หลายหน่วยงานด้วยกันได้แก่  สวนป่าห้วยทราย สวนป่าห้วยยาง  สวนรุกขชาติห้วยยาง และสถานีวนกรรมห้วยยาง พันธุ์ไม้ที่ปลูกขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว ได้แก่  สนทะเล  สนประดิพัทธ์  สะเดา  สัก  งิ้ว  มะฮอกกานี  ยูคาลิปตัส ฯลฯ

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
สัตว์ป่าที่พบมีจำนวนน้อยชนิด ส่วนใหญ่เป็นนกชนิดต่าง ๆ  ได้แก่  นกเอี้ยง  สาริกา  นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกยางทะเล  นกแซงแซว  นกตะขาบทุ่ง  นกกระแตแต้แว๊ด  นกจาบคาเล็ก  นกเขาใหญ่  นกปรอดสวน นกกะเต็นอกขาว  นกนางแอ่นกินรัง และไก่ป่า สัตว์ป่าอื่น ๆ ได้แก่  อีเห็น  กระต่ายป่า  เม้น  และแย้
สัตว์น้ำมีปลาน้ำจืดทั่วไปได้แก่  ปลาดุก  ปลาช่อน  ปลาขาว เป็นต้น
ทรัพยากรใต้ทะเล  มีปะการังในบริเวณเกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture
หาดวนกร   เป็นหาดชายที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดทรายขาวสะอาดทอดตัวเป็นแนวยาว สลับกับหัวกรังโขดหินที่ยื่นลงไปในทะเลเป็นตอน ๆ เหนือขึ้นมาบนชายฝั่งมีทิวสนและสนประดิพัทธ์เป็นแนว ยาวขนานไปกับชายทะเล เป็นระยะประมาณ 7  กิโลเมตร ตั้งแต่คลองน้ำจืดจนถึงบ้านห้วยยาง  หาดทรายเมื่อน้ำลดลงต่ำสุด จะยื่นออกไปในทะเล ประมาณ 150 เมตร เป็นชายหาดที่คงความพิสุทธิ์เอาไว้ได้  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติแท้จริง
อ่าวมะค่า   เป็นบริเวณคุ้งน้ำชายฝั่งทะเลจากบ้านวังด้วน จนถึงปากคลองน้ำจืด ลักษณะเป็นหน้าผาริมทะเล มีโขดหินและตลิ่งชัน อากาศเย็นสบาย เป็นจุดชมวิวบริเวณชายทะเลด้านทิศเหนือ
เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์   บนเกาะจานมีชายหาดที่ขาวทรายละเอียด  ยาวประมาณ 100 เมตร มีแนวปะการัง บริเวณท้ายเกาะ บนเกาะทั้งสองมีถ้ำที่เป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนนับแสนตัว เป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่น  ปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากสัมปทานดังกล่าว
เกาะจาน   มีชื่ออันเนื่องมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง ตาม่องล่าย  ที่เล่ากันว่าเกิดที่อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาม่องล่าย ได้ขว้างปาสิ่งของที่ใช้ในการแต่งงานลูกสาวที่ชื่อยมโดยทิ้งไป กลายเป็นเกาะต่าง ๆ อยู่ในทะเล  เกาะจานมีที่มาจากจานที่ใช้ในงานและถูกขว้างทิ้งไปนั่นเอง


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |