| หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | เล่าแจ้งแถลงไข | หน้าต่อไป |

ตอบสมุดเยี่ยมชม

            นับตั้งแต่ สำนักราชเลขาธิการ  อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในโครงการจัดทำหอมรดกไทย ของกระทรวงกลาโหมได้ เมื่อ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๔๑  เว็บไซต์หอมรดกไทยก็เริ่มออกสู่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างเต็มรูปแบบ คือ มีเรื่องของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในขั้นต้น  และได้จัดทำเพิ่มเติมมาโดยตลอด  มี ผู้เข้ามาเยี่ยมชมให้ข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์มากมาย  ทางผู้ทำจัดขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และจะได้นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป เท่าที่สภาวะแวดล้อมจะอำนวยให้ได้ ซึ่ง พอประมวลได้พร้อมคำตอบจากผู้จัดทำ ดังนี้ :

            ๓๘๖.  ร.ต.วิชัย สิทธิผล พล.ร.๑๕  : ขอขอบพระคุณมากครับมีข้อมูลอบรมพลทหารเพียบเลยครับ รักและศรัทธาอาชีพทหารครับ
                       ผู้จัดทำ  : ขอขอบคุณที่เห็นประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์ เลือกใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับผู้หมวด
            ๓๘๕.  คุณเที่ยวกาญจนบุรี  : ขอบคุณที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ครับ เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยครับ
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
            ๓๘๔.  คุณสมพงษ์ ไสวดี  : ให้ความรู้ดีมากครับ
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
            ๓๘๓.  คุณคนสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 /2/53 ผมได้เดินทางไปเขาปลายบัดโดยขึ้งทางที่พักสงฆ์ปราสาทเขาปลายบัด เพื่อไปชมปราสาท แต่พระท่านบอกว่าทางไปไม่ได้ อาจหลงทางพระท่านเลยชี้ให้ผมไปปราสาทอีกหลังที่อยู่เหนือที่พักสงฆ์ขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตร เมือผมไปถึงก็พบว่าปราสาทโดนขุดทำลายไปมาก แล้ว อยากทราบว่าปราสาทชื่อว่าอะไรมีการตรวจสอบบ้างหรือยังกรุณาตอบให้ผมหายข้องใจด้วย
                        ผู้จัดทำ : ขอให้คุณ "คนสุรินทร์" บอกตำแหน่งที่ตั้ง(เช่น หมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ,...)ของปราสาทดังกล่าวด้วย จะได้ค้นหาข้อมูลให้ต่อไป
            ๓๘๒.  คุณนิติ หาข้อมูลดี ๆ ได้แล้วทีนี้ ขอจงทรงพระเจริญ
                        ผู้จัดทำ : ยินดีด้วยที่ได้ข้อมูลตามต้องการ
            ๓๘๑.  คุณวิวรรธน์ บุญชู ผมได้เข้ามาดูข้อมูลจังหวัดนครนายกแล้ว พบข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนบางประการครับ จึงใคร่เสนอแนะให้ทีมงานค้นคว้าข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องมากกว่านี้ด้วย เพราะหากข้อมูลใดๆที่ถูกบันทึกลงแล้ว ก็จะกลายเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ทันที คนรุ่นหลังก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องทันที ประวัติศาสตร์ก็จะถูกบิดเบือนไม่ถูกต้อง เหมือนชนรุ่นก่อนๆที่บันทึกมาให้ชนรุ่นนี้ได้ ้ศึกษา
                       ผู้จัดทำ : ข้อมูลของแต่ละจังหวัดมีอยู่มากเรื่องด้วยกัน ไม่ทราบว่าคุณวิวรรธน์ พบความคลาดเคลื่อนในเรื่องใด จะได้นำมาพิจารณาได้ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนมีอยู่หลายรูปแบบ ตั้งแต่การพิมพ์ผิด พิมพ์ตก ได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน เป็นต้น ขอให้คุณวิวรรธน์ บ่งชี้จุดที่ผิดพลาดมาให้ครบถ้วน ตามที่ได้พบมาทั้งหมดด้วย จะได้นำมาชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน
            ๓๘๐.  คุณพรพัชร์ นาคะ ทำเว็บไซตืที่เป็นประโยชนืดีมาก ดิฉันได้ค้นคว้าข้อมูลความรู้ได้หลายเรื่อง ขอบคุณคณะผุ้จัดทำ และเป็นกำลังใจให้ด้วย
                       ผู้จัดทำ :  ยินดีมากที่คุณพรพัชร์ได้เห็นประโยชน์ และได้ประโยชน์จากเว็บไซต์หอมรดกไทย ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจครับ
            ๓๗๙.  กัญหา หยุ่นตระกูล ขอชื่นชมและขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้รับและได้รู้จัก แต่ไม่แน่ใจในภาพกระดังงาสงขลา
                       ผู้จัดทำ :  ยินดีที่ได้เห็นประโยชน์ร่วมกัน
            ๓๗๘. อุทิศ วงษ์ทิพย์ ขอขอบคุณผู้จัดทำ ที่ทำให้คนไทยเราได้รู้ถึงคุณค่าความเป็นคนไทย รู้รากเง่าของตนเอง ว่า บรรพบุรุษได้ปกบ้านป้องเมืองอย่างสาหัส เพื่อให้เราอยู่กินบนแผ่นดินนี้ต้องให้ความรู้ประวัติศาสตร์ของเราให้สืบลูกชั่วหลานต่อไปให้รู้ค่าแผ่นดินเกิด ช่วยกันสร้างความดีให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ เพื่อเป็นการถวายความดีแก่บุรพมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์และทหารกล้าที่ได้เอาเลือดเนื้อชีวิตแลกไว้ ความดีที่ คณะผู้จัดทำและของผู้เข้าชม ขอน้อมถวามแด่บูรพกษัตริย์ ทุกพระองค์เทอญ
                       ผู้จัดทำ : เราต้องช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยได้รู้ถึงคุณค่าของความเป็นไทย คำนึงถึงชาติบ้านเมืองที่บรรพบุรุษไทยได้เสียสละอย่างแรงกล้าไว้ให้ลูกไทยหลานไทยสืบมาอย่าให้สูญหายหรือให้ผู้ใดมาทำลายไปได้
            ๓๗๗. สาธร  ขอบคุณคณะผู้จัดทำครับ มีข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะสำหรับคนไทยครับ)
                       ผู้จัดทำ:  ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่คนไทยและผู้รักพร้อมทั้งเห็นคุณค่ามรดกของไทย ขอให้เราได้ร่วมกันธำรงไว้สืบไปชั่วกาลนาน
            ๓๗๖.  คุณปริษา :   เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ดิฉันได้มีโอกาสพบเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และให้ดิฉันได้รับทราบความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณคณะผู้ทำเว็บไซต์นี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ
                        ผู้จัดทำ  :  เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คนไทยเห็นคุณค่าของมรดกไทย ขอให้ช่วยกันรักษา และส่งเสริมให้แพร่หลายยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยครับ
            ๓๗๕.  คุณบุญสม   พิมพ์หนู  :  ผมเคยอ่านพบพระบรมราชโองการ หรือปฐมบรมราชโองการ หรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ทราบว่าเป็นของพระองค์ใด มีสาระข้อความทำนองดังต่อไปนี้ "...ตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระ (พุทธ ?) ศาสนา ป้องกันขอบขัณฑเสมารักษาประชาชนและมนตรี..." ผมหาที่อ้างอิงไม่ได้ว่าเป็นพระราชปณิธานของพระองค์ใดหากพบกรุณาใส่ข้อความที่ถูกต้องพระองค์ผู้ทรงพระราชทาน และเอกสารแหล่งอ้างอิงให้ผมด้วยเป็นวิทยาทานครับ คนไทย รัฐบาลไทยควรตระหนักในพระราชปณิธานดังกล่าวนั้นด้วย ว่าพระมหากษัตริย์ไทยมุ่งมั่นเพื่อแผ่นดินไทยเพียงใด.
                        ผู้จัดทำ  :  ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่มีอยู่ใน นิราศท่าดินแดง อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เดิมเรียกว่า "กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง" นิราศเรื่องนี้ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๙ เมื่อคราวเสด็จไปทรงทำศึกกับพม่าที่ยกมารุกรานไทยที่ท่าดินแดง ข้อความที่ถูกต้องคือ

 
ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณทสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี
                       รายละเอียดของเรื่องที่มีอยู่ในเว็บไซต์หอมรดกไทย ในกลุ่มชาติ ในหัวข้อเรื่อง "นิราศ" ซึ่งมีอยู่ ๑๒ เรื่องด้วยกัน นิราศท่าดินแดงอยู่ในอันดับสองต่อจากนิราศธารทองแดง ก่อนหน้านิราศพระบาท ทางเว็บไซต์หอมรดกไทยนำมาลงไว้เต็มทั้งฉบับ ข้อความดังกล่าวอยู่ทางตอนท้ายใกล้จะจบของนิราศเรื่องนี้ ได้ทำตัวแดงเอาไว้ให้เห็นได้เด่นชัด
                       ขอขอบคุณ คุณบุญสม ฯ ที่ถามเรื่องนี้มา อันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทย และคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบว่า สถาบันหลักของราชอาณาจักรไทย ที่มีมาแต่โบราณกาลนั้น มีองค์ประกอบอย่างไร และบรรพบุรุษของไทยได้ร่วมกันปกปักรักษาไว้ได้ตลอดมาด้วยความยากเข็ญ ยอมสละทุกอย่างแม้เลือดเนื้อ และชีวิต ให้มีแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกของลูกไทย หลานไทยมาจนถึงตัวเราในทุกวันนี้
            ๓๗๔.  คุณบุญสม   พิมพ์หนู  :  เป็นเนื้อหาสาระที่ดีมาก เหมาะสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างยิ่ง ทหารหาญวันนี้ ควรรบด้วยความรู้
และศักดิ์ศรี จึงจะเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชน ขอขอบคุณ และภาคภูมิใจในความเป็นไทยแทนคนไทยที่ยังไม่มีโอกาสมาอ่านค้นคว้าเนื้อหาในเว็บนี้
ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทำงานคุณภาพนี้ต่อไปนะครับ...
                        ผู้จัดทำ  :  มรดกของไทยที่บรรพบุษของไทยเราได้สร้างสมกันมาชานาน เป็นเรื่องดีมีสาระ และมีคุณค่าที่อนุชนรุ่งหลังควรที่จะได้รู้ เข้าใจ หวงแหน และอนุรักษ์ไว้ให้ดำรงคงอยู่ด้วยดีตลอดไป
                        ทหารหาญวันนี้ ติดอยู่ในหลักนิยมการรบสมัยใหม่ของตะวันตก จนลืมภูมิปัญญาไทยที่เคยใช้รักษาบ้านเมือง และแผ่นดินมาแต่เดิม ในการรบนั้น ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ต้องรู้จักประยุตให้เหมาะสมกับข้าศึก ภูมิประเทศและเหตุการณ์ มีความผันแปรไปไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีสูตรสำเร็จ จึงเป็นศิลปเฉพาะตัวของตัวทหาร และผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในทุกระดับ
                        ขอขอบคุณที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ชาวไทยทั้งปวงมาครับ
            ๓๗๓.  คุณสราวุธ   วัชโรทัย:  เป็น website ที่มีสาระมากครับ ทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติของ เราในอดีต มีประโยชน์มาก ๆ ครับ อยากให้ทุก ๆ คนที่มีเวลาว่าง ๆ ได้มาอ่านกันบ้าง ถ้ายังไงทางคณะผู้จัดทำช่วยส่ง address ของ website นี้ ไปให้ทางสื่อมวลชนได้นำมาเผยแพร่สู่สาธารณะชนด้วยนะครับ จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับ แล้วอยากให้ website นี้อยู่คู่คนไทยไปนาน ๆ ครับ
                       ปล.รายละเอียดใน website นี้ ไม่ทราบว่าในหอสมุด ฯ มีหรือเปล่าครับ อยากไปศึกษาให้มากขึ้น กรุณาตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
                       ผู้จัดทำ  :  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยนำเว็บไซต์หอมรดกไทยไปเผยแพร่ในคอลัมน์ เดลี่เว็บ เท่าที่ตรวจพบมีมากกว่าสองครั้ง มีหลายเว็บไซต์ขออนุญาตนำเว็บไซต์หอมรดกไทยไปเชื่อมต่อ มีนิตยสารทางวิชาการ ทั้งของทางราชการ และเอกชน ขออนุญาตนำบางเรื่องในหอมรดกไทยไปทะยอยลงในนิตยสารดังกล่าวนั้น
                       จากการตรวจสอบใน Google.com พบว่ามีเว็บไซต์ต่าง ๆ นำเว็บไซต์หอมรดกไทยไปเชื่อมต่อ และอ้างอิงหลายร้อยเว็บไซต์
                       ไม่ทราบว่ารายละเอียดในเว็บไซต์นี้จะมีอยู่ในหอสมุดหรือไม่ เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบในกรณีนี้
            ๓๗๒.  คุณปูนกะปั้น   :  ขอให้อยู่คู่ประเทศไทยไปนาน ๆ
                       ผู้จัดทำ  :  มรดกของไทยเป็นของคนไทยทุกคน ถ้าคนไทยมีความรัก หวงแหน เชิดชูและช่วยกันรักษาไว้ก็จะอยู่คู่ไทยไปชั่วกาลนาน
            ๓๗๑.  คุณวาทยุทธ   :  ขอชื่นชมด้วยความจริงใจว่าเนื้อหาและรายละเอียดเยี่ยมยอดมาก
                        ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
            ๓๗๐.  คุณหนุ่มร้อยปี   :  วันนี้มีโอกาสเข้ามาอ่านเว็บไซต์นี้ มีสาระประโยชน์มากครับ จะเข้ามาอ่านบ่อย ๆ
                        ผู้จัดทำ  :  ด้วยความยินดีครับ เชิญเลยครับ
            ๓๖๙.  คุณธนภณ   :  เยี่ยมมาก มีประโยชน์ดีครับ ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยของเราเพิ่มอีกเยอะเลยครับ
                        ผู้จัดทำ  :  ความรู้เรื่องเมืองไทยเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยทุกคนควรรู้ให้มาก ๆ ครับ ในสมัยก่อนเราจะมีหนังสือเรื่อง ความรู้เรื่องเมืองไทย เรียนกันตั้งแต่ชั้นประถม : 
            ๓๖๘.  อันดามัน   :  ดีมาก ให้ความรู้เพิ่มขึ้น แต่ที่ต้องการทราบเพิ่มเติมคือ การรบในลาวครับ มีข้อมูลไหม
                        ผู้จัดทำ  :  พอมีอยู่ครับ ขอให้ไปดูเรื่อง การทหารของไทย ที่ได้ทำการปราบฮ่อถึง ๔ ครั้ง เมื่อ ปี  พ.ศ.๒๔๑๘  พ.ศ.๒๔๒๖  พ.ศ.๒๔๒๘ และ พ.ศ.๒๔๓๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้น พื้นที่ที่ไปปราบฮ่อคือ เขตเมืองหลวงพระบาง ทุ่งเชียงคำ และหัวพันทั้งห้าทั้งหก ที่อยู่ในประเทศลาวปัจจุบันยังอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ก่อนที่จะเสียไปให้แก่ฝรั่งเศสใน ร.ศ.๑๑๒
            ๓๖๗.  คุณคนไทย   :  เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากอีกเว็บหนึ่ง ทำให้ได้รู้ประวัติศาสตร์ไทย แต่ขอติงนิดหนึ่งจะดีมาก ถ้าจะใช้ภาษาที่จะสามารถให้น้อง ๆ อ่านแล้วเข้าใจง่ายเพิ่มขึ้นอีกนิด เพราะภาษาที่ใช้อาจจะเข้าใจยากสำหรับเด็กไปแค่นั้นเองครับ ขอบคุณครับ
                        ผู้จัดทำ  :  เรื่องในหอมรดกไทยมีมากเกินกว่าที่จะใช้สำนวนภาษามากกว่าหนึ่งแบบครับ ต้องขอร้องให้ผู้ปกครองช่วยอธิบายขยายความให้เด็กในแต่ละชั้นอายุด้วยครับ
            ๓๖๖.  คุณวนิดา   : ชอบมากเลยค่ะ ไม่เคยตอบสมุดเยี่ยมเว็บไหน ๆ เลย แต่ดูของที่นี่แล้วประทับใจมากจนอดใจไม่ไหว ต้องขอบอกว่า "ชอบมาก" มีประโยชน์ดีจังค่ะ
                       ผู้จัดทำ  :  ผมดีใจที่มีผู้ชอบใจและประทับใจในมรดกของไทยเรา
           ๓๖๕.  คุณโอ คอลลัคฮัน (O'Callaghan) :  เป็นเว็บไซต์ที่ยิ่งใหญ่ ขอให้ทำต่อไปขอแสดงความนับถือ ขอให้ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผมด้วย  (Great and coolwebsite !!! Keep it up... Best regards... Visit my sites)
                       ผู้จัดทำ  :  ยังมีเรื่องของมรดกไทยอีกมากครับ
           ๓๖๔.  คุณธาร ยุทธชัยบดินทร์  : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ขอให้ก้าวหน้าต่อไป
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
           ๓๖๓.  คุณลิซา (liza)  : เป็นเว็บไซตืที่ยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่เป็นอันมาก ออกแบบได้ดี (At you the excellent site, a lot of useful info and good design)
                       ผู้จัดทำ  :  ผมมีความยินดีที่คุณชอบ
           ๓๖๒.  คุณเพรส (press)  : สมุดเยี่ยมชมที่ดี มีข้อมูลที่น่าสนใจ ขอให้ทำต่อไป เป็นเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมดิฉันชอบสาระที่คุณนำลงมาก  (Cool guestbook, interesting information...Keep it UP. excellent site i really like your stuff.)
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ (Thank you)
           ๓๖๑.  คุณโยฮัน (Yohan)  : เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดเว็บไซต์หนึ่งที่ผมเคยพบมา ผมอยากจะมีเว็บไซต์เหมือนอย่างนี้ (This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.)
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ (Thank you)
           ๓๖๐.  คุณพริสซิลลา (priscilla) :  ดิฉันได้แสวงหาเว็บไซต์นี้มาเป็นเวลานานแล้วขอบคุณ  (I have been looking for sites like this for a long time.Thank you!)
                       ผู้จัดทำ  :  ผมก็มีความยินดีที่คุณชอบ(I am glad you like it)
            ๓๕๙.  คุณอภิสิทธิ์  :  ผมได้บังเอิญคลิกเข้ามา ขณะที่กำลังค้นคว้าหาข้อมูลทำรายงานอยู่ พอได้เจอครั้งแรกก็รู้ ซึ่งชอบและดีใจที่มีเว็บไซต์ดี ๆ แบบนี้ทำออกมา เพื่อประชาชนทุกคน และอยากให้ หอมรดกไทยทำเว็บนี้ต่อไป และหาข้อมูลดี ๆ มาให้ประชาชนได้หาความรู้กันอีก เยอะ ๆ นะครับ
                        ผู้จัดทำ  :  ยังมีเรื่องของมรดกไทยอีกมากครับ
            ๓๕๘.  คุณต่อพงศ์  ทับมณี  :  เป็นเว็บที่มีประโยชน์มากเลยครับ ทำให้รู้สึกรักประเทศไทยมากขึ้นเยอะเลย (จากที่รักอยู่แล้ว) ขอให้คณะผู้จัดทำ และผู้ให้การสนับสนุน จงมีความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไปนะครับ สวัสดีปีใหม่ 2549 ครับ
                        ผู้จัดทำ  :  ขอให้คุณต่อพงศ์ และผู้ที่รักประเทศไทยทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ ในชีวิตตลอดไป ในกาลทุกเมื่อครับ
            ๓๕๗.  คุณปิง  (Ping)  :  ดีที่มีเวบไซต์แบบนี้ให้อ่าน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศาสนพิธี บอกขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะว่ากันจริงๆ ก็เริ่มไม่ถูกเหมือนกัน
                        ผู้จัดทำ  :  บางเรื่องดูง่าย ๆ พื้น ๆ เหมือนหญ้าปากคอก แต่พอจะทำเข้าจริงก็ทำกันไม่ถูก
            ๓๕๖.  คุณขันอาสา  :  ขอชมว่า มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับคนไทยที่สนใจในเรี่องเกี่ยวกับประเทศไทย
                        ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
            ๓๕๕.  คุณเจน คราวิคกี (Jane Kravicky)  :  เป็นเวบไซต์ที่สวยงาม ทำได้ดีมาก และออกแบบได้ดี ดิฉันประทับใจมาก มีสารัตกะที่น่าสนใจอยู่เป็นอันมาก ขอบคุณค่ะ (Hi. Beautiful website very good work and nice design! I am impressed. A lot of interesting info. Thanks.)
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ (Thank you very much fou you comment)
            ๓๕๔.  คุณดอรอธี แมคคีตัน (Dorothy Mackiton)  :  เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรก เป็นเวบไซต์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ดิฉันชอบมากที่สุด ด้วยความปราถนาดี ดอรอธี (Hello! First time here. This site is very interesting. I like it! Best Wishes. Dorothy.)
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ (Thank you very much fou you comment)
            ๓๕๓.  คุณสมบูรณ์  บุษสาย (somboon bussai)  :  ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม รู้สึกภูมิใจ ที่บ้านเรามีเวบไซต์ที่ดี มีคุณค่า และทำให้ตระหนักถึงความเป็นไทย รวมทั้งได้ความรู้ในความเป็นไทยมากมาย ขอให้ทำต่อไปนะครับ
                        ผู้จัดทำ  :  เป็นความภูมิใจร่วมกันที่เรามีความรัก และตระหนักถึงความเป็นไทย ขอให้ช่วยกันศึกษา และรักษาไว้ให้ลูกหลานไทยต่อไป เรายังทำต่อไปอยู่ครับ
            ๓๕๒.  คุณธนวิทย์  อินฉ่ำ (Tanavitcho Incham)  :  ดีมากครับเป็นบ้านที่น่าศึกษา และให้สาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ทั้งในสมัยโบราณ และปัจจุบัน ชอบมากครับ
                        ผู้จัดทำ  :  เรื่องที่เป็นมรดกของไทย เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรรู้ จะได้รู้จักตนเองได้อย่างถูกต้องตรงทาง จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่คนไทยส่วนใหญ่ยังรัก หวงแหน และใส่ใจในมรดกของไทย ขอบคุณครับ
            ๓๕๑.  คุณนักเรียน  :  กำลังจะทำรายงานเกี่ยวกับสารภัญญะค่ะ หาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสารภัญญะไม่มีเลย
                       ผู้จัดทำ  :  สารภัญญะไม่มี มีแต่สรภัญญะ แล้วจะหาเจอได้อย่างไร
            ๓๕๐.  คุณริชาร์ด (Richard)  :  เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาก ทำได้ดีมาก และดูดีมาก (This site is very interesting. Great job. Web site looks very good. I will remember you for my next special event.
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ (Thank you for your comments)
            ๓๔๙.  คุณเมลบา  คาร์ทแมน (Melba Kartman)  :  ได้พบเรื่องที่ต้องการในเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่ดี ขอบคุณ (Hi! On your site I found information I've searched! Good site, thanks.)
                       ผู้จัดทำ  :  ด้วยความยินดีครับ (We appreciate your comments with pleasure)
            ๓๔๘.  คุณมะกะโท  :  เว็บไซต์นี้ดีมาก รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ของไทยไว้เยอะมาก น่าสนใจทั้งนั้น
                       ผู้จัดทำ  :  มรดกของไทยที่บรรพบุรุษของไทยสร้างไว้ให้อนุชนรุ่นหลังยังมีอีกมากครับ
           ๓๔๗.  คุณบุญเลิศ  ศิลป์ชัย  :  ขอสอบถามเกี่ยวกับเหรียญในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493 ที่โปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง เพื่อพระราชทานพระสงฆ์ทรงสัมณศักดิ์ ที่ได้รับนิมนต์มาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีประมาณเท่าไร และพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ ฯ มีประมาณกี่รูป
                      ผู้จัดทำ  :  เรายังไม่ได้จัดทำข้อมูลของเรื่องดังกล่าวในขณะนี้
           ๓๔๖.  คุณนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์  :  เข้ามาอ่านอยู่นาน แต่เพิ่งมีโอกาสกล่าวขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง และอนุโมทนาในวิทยาทานค่ะ
                      ผู้จัดทำ  :  การที่คุณนงลักษณ์ เข้ามาอ่านอยู่นาน แสดงว่าชอบและสนใจในหอมรดกของไทย อันเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนไทยทั่วหน้าครับ
           ๓๔๕.  คุณแจ๊ค  (Jack)  :  สวัสดีคณะผู้จัดทำ ผมชอบเข้ามาชมเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ดีที่สุดที่ผมได้เคยเข้าชมมา ขอบคุณที่ได้จัดทำขึ้นมา ผมจะเข้ามาเยี่ยมชมอีก ขอแสดงความนับถือ  (Good night dear administration. I have enjoed being here, it is one of the best sites I've visited. Thank you for it. I'd like to visit it again. Best regards Jack.
                      ผู้จัดทำ  :  ด้วยความยินดีครับ (We appreciate you comments with pleasure)
            ๓๔๔.  คุณประมวล  ตรีวิเศษ  :  อะไรจะปานนั้น เพิ่งเจอเว็บดี ๆ ข้อมูลเพียบน่าศึกษาจริงๆ ขอบพระคุณเจ้าของเว็บจริง ๆ ขอโหลดไปสอนเด็กหน่อยนะขอรับ คงไม่สงวนสิทธิ์ ขอบคุณ
                      ผู้จัดทำ  :  มรดกของไทยเป็นของคนไทย ทุกคน นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องงการ ถ้ามีเว็บไซต์ของโรงเรียน จะใช้การเชื่อมต่อไว้ก็จะเป็นการสะดวก และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
            ๓๔๓.  คุณเวิชากร  :  อยากให้ลงเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอยุธยา
                        ผู้จัดทำ  :  แผนที่ประเทศไทยในสมัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในหลายรัชสมัย อาจจะหามานำลงพอเป็นตัวอย่างได้
            ๓๔๒.  คุณโจแอนนา   เลสลี (Joanna Leslie)  :  ขอบคุณสำหรับเว็บไซต์ที่น่าสนใจ และให้สารัตถะ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ฉันแสวงหา (Thanks for the interesting and informative site. That\'s definitely what I\'ve been looking for.)
                      ผู้จัดทำ  :  ด้วยความยินดีครับ (l apriciate you comment with pleasure)
           ๓๔๑.  คุณทอมมี่  :  ผมกำลังจะทำรายงานเกี่ยวกับ ถนนสาย 304 ที่ทหารอเมริกันมาทำให้ พอจะมีรูปเก่า ๆ ที่กำลังสร้างไหมครับ เอาแบบทุกช่วงของการก่อสร้างเลยนะครับ (ถ้าเป็นไปได้) และผมขอชมว่าแจ๋วมากเลยเลยครับเว็บนี้
                      ผู้จัดทำ  :  คุณทอมมี่คงเข้าไปอ่านเรื่องความสัมพันธ์ ไทย - อเมริกัน มาแล้วไม่พบข้อมมูลเรื่องนี้ เรายังไม่มีข้อมมูลปลีกย่อยในเรื่องนี้ครับ
          
           

| หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | เล่าแจ้งแถลงไข | บน | หน้าต่อไป |