| หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | เล่าแจ้งแถลงไข | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ตอบสมุดเยี่ยมชม

            นับตั้งแต่ สำนักราชเลขาธิการ  อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในโครงการจัดทำหอมรดกไทย ของกระทรวงกลาโหมได้ เมื่อ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๔๑  เว็บไซต์หอมรดกไทยก็เริ่มออกสู่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างเต็มรูปแบบ คือ มีเรื่องของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในขั้นต้น  และได้จัดทำเพิ่มเติมมาโดยตลอด  มี ผู้เข้ามาเยี่ยมชมให้ข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์มากมาย  ทางผู้ทำจัดขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และจะได้นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป เท่าที่สภาวะแวดล้อมจะอำนวยให้ได้ ซึ่ง พอประมวลได้พร้อมคำตอบจากผู้จัดทำ ดังนี้ :

            ๓๔๐.  คุณอรพิน  อุปเทพ  :  ดีมาก ๆ ค่ะ ภูมิใจที่สุดที่เกิดเป็นคนไทย ขอให้มีแบบนี้ตลอดไป ให้กำลังใจคณะทำงานนะคะ
                      ผู้จัดทำ  :  เป็นความรู้สึกที่ตรงกันในหมู่คนไทยที่รักความเป็นไทยทุกคนครับ
           ๓๓๙.  คุณกัลยา  :  อยากได้ที่อยู่ของศาลทหารมาก เพราะจะได้ขอซีดีแนะนำศาลทหารไว้ให้เด็กได้ศึกษาเรื่องของศาลทหาร หายากมาก
                      ผู้จัดทำ  :  ศาลทหารตั้งอยู่ในกรมพระธรรมนูญ ข้างกระทรวงกลาโหม หลังศาลหลักเมือง
            ๓๓๘.  คุณหมู  :  เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราใช้ประโยชน์ได้มาก ขอบคุณที่จัดทำขึ้นมา  (It is the best web site. We use it more than useful can help us. Thank for made it.)
                        ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ  ด้วยความยินดีครับ
            ๓๓๗.  คุณอวย  (euay)   :  ขอให้ดำรงการทำงานต่อไปค่ะ ขอสนับสนุนมรดกไทย
                        ผู้จัดทำ  :  ยังคงทำอยู่ครับ ขอบคุณครับ
             ๓๓๖.  คุณเกม  :  เว็บนี้เป็นเว็บที่ให้ความรู้ดีมากครับ เนื้อหาเยอะมาก เป็นหลาย ๆ เรื่องราวที่คุณอยากรู้ มีหมดเลยอ่ะ ชอบครับ ก็ขอให้เว็บดี ๆ แบบนี้อยู่กับประชาชนชาวไทยไปนาน ๆ นะครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับ......... ขอบคุณจากใจจริง
                        ผู้จัดทำ  :  รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีคนไทยรัก และสนใจในมรดกของไทยอย่างไม่เสื่อมคลายมาโดยตลอด
            ๓๓๕.  คุณพิมล  :  ค้นหาเรื่องของหมากรุกไทย จนมาเจอเว็บนี้ ชอบมาก และเท่าที่เพิ่งอ่านดูทั่วไป ให้ความรู้ไว้มากในเรื่องของไทย ที่สำคัญคือ เรื่องของอดีต ไม่ทราบว่ามีการเผยแพร่ไปตามโรงเรียน หรือสถานศึกษามากแค่ไหน และเรียนขออนุญาตที่จะนำไปไว้ในเว็บของโรงเรียนต่อไปนะครับ ขอบคุณกระทรวงกลาโหมที่มีงานดี ๆ อย่างนี้
                        ผู้จัดทำ  :  มีโรงเรียน ครู และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหอมรดกไทยไปแล้วเป็นจำนวนมาก และเว็บไซต์หอมรดกไทยอยู่ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก ในฐานะเป็นหน่วยที่ร่วมเสนอผลงานอยู่แล้ว สำหรับการนำไปไว้ในโรงเรียน ควรใช้วิธีเชื่อมต่อจะสะดวกที่สุด
           ๓๓๔.  คุณใบไม้  :  ขอบพระคุณมากค่ะที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มาไว้ให้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ ใบไม้ได้ความรู้มากจากเว็บนี้ค่ะ ภูมิใจในมรดกไทยมากค่ะ
                        ผู้จัดทำ  :  เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คนไทยได้มีความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในมรดกของไทยร่วมกัน
           ๓๓๓.  คุณชัยยศ  ป้อมยุคล  :  ขอบคุณผู้จัดทำมากเลย ที่สรรหาสิ่งที่ดีไว้ให้ลูกหลานไทยภูมิใจในความเป็นไทย และได้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ด้วย
                        ผู้จัดทำ  :  สิ่งที่ควรยินดียิ่งนักคือ คนไทยได้เป็นคุณค่าแห่งมรดกของไทย เห็นคุณค่าแห่งมรดกของไทยอยู่เป็นจำนวนมาก ขอให้ช่วยกันรักษาคุณสมบัตินี้ไว้ให้วัฒนาถาวรตลอดไปครับ
            ๓๓๒. คุณบอย  :  ผมชื่นชอบมากกับเว็บแห่งนี้ มีความรู้มากมายเกี่ยวกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่บางคน หรือหลายคนที่เป็นคนไทย เกิดบนแผ่นดินไทย ไม่เคยรับรู้เรื่องราวอย่างนี้ และเป็นเว็บที่สมควรให้เยาวชนของประเทศได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ นอกเหนือตำราเรียน หรือสามารถนำไปทำโครงงานประกอบกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ได้ ผมหวังว่าเว็บแห่งนี้จะสร้างสรรค์ผลงานดีดีอย่างนี้ตลอดไป และขอบคุณที่นำความรู้ต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้กระผมได้รับทราบ ขอบคุณจากใจจริง
                       ผู้จัดทำ    เรื่องของประเทศไทย และคนไทยในหอมรดกไทยนั้น เป็นสมบัติของไทยที่คนไทยควรรู้ และะภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษของไทยเราได้สร้างสมไว้ และสืบต่อกันมายาวนาน
            ๓๓๑. นาวาตรี อวยชัย ชุมภูวิเศษ  :  ผมเพิ่งได้รับทราบว่าบ้านเรามีเว็บไซด์ที่มีสาระ มีคุณค่าน่าศึกษา และภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรา ผมขอชื่นชมในความอุตสาหะ วิริยะ หมั่นเพียรของคณะผู้จัดทำ และขอให้เพิ่มเติมความรู้ ความน่าภาคภูมิใจของชนชาวไทยเรายิ่ง ๆ ขึ้นนะครับ
                       ผู้จัดทำ    ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของคนไทยเรา ที่มีมาแต่บรรพกาล ตามที่บรรพบุรุษของไทยเรา ได้สร้างสรรค์ไว้นั้น เป็นมรดกอันล้ำค่า ที่อนุชนรุ่นหลังควรตระหนัก และพึงรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป
            ๓๓๐.  คุณเสรี ลาชโรจน์  :  เป็นความพยายามที่น่าสรรเสริญ ที่ได้รวบรวมสิ่งมีค่าทางปัญญาทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง
                        ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
            ๓๒๙.  คุณเบนคุง (Benkung)  :  เป็นเว็บไซด์ที่มีสาระมากครับ แต่อยากให้เพิ่มเนื้อหา ต่าง ๆ โดยเฉพาะหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ จะเป็นพระคุณยิ่งขอบคุณครับ
                        ผู้จัดทำ  :  เนื้อหาต่าง ๆ ในหอมรดกไทย มีเพิ่มขึ้นตามลำดับในทุกหมวดครับ
            ๓๒๘.  พันตรี อาร์ม  สมรรคะบุตร  :  หอมรดกไทย เป็น Website ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาครับ
                        ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
            ๓๒๗.  คุณวรรณวิภา  :  เป็น web ที่มีประโยชน์มากค่ะ
                        ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
            ๓๒๖.  คุณพายัพ  รอดถาวร  :  หอมรดกไทยเป็นแหล่งค้นคว้าที่มีประโยชน์อย่างมากที่สุด ให้ความรู้ที่ดีมาก และได้นำไปเผยแพร่ให้น้อง ๆ ไปใช้สอนนักเรียนได้ ขอชมเชย และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากบุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษา และอ่านให้หมดทุกเรือง จะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง และหวังว่าจะมีเนื้อหาเพิ่มจากปัจจุบันอีก
                        ผู้จัดทำ  :  ขอให้ถือว่าหอมรดกไทย เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไทยแหล่งหนึ่ง  ในการสอนนักเรียน ขอให้ค้นคว้าจากแหล่งอื่นมาประกอบด้วย ก็จะเป็นการดี ข้อมูลในหอมรดกไทย จะมีเพิ่มทั้งเรื่องใหม่ และเรื่องในเนื้อหาเดิมให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอยู่โดยตลอดครับ
            ๓๒๕.  คุณพลไท  :  ได้มีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บนี้ รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยขึ้นมาอย่างมากค่ะ ขอให้พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะค่ะ สุดท้ายจะคอยเป็นกำลังใจให้ เว็บหอมรดกไทย จงอยู่คู่คนไทยตลอดไปนะค่ะ...
                        ผู้จัดทำ  :  เป็นความรู้สึกร่วมกันของคนไทยทุกคนครับ
                                        เว็บไซต์หอมรดกไทย ได้มีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับ
                                        ขอบคุณครับ

            ๓๒๔.  คุณกัมม์  :  ขอบพระคุณครับ สำหรับ "อุภโตสุชาติ" ขอให้อยู่เป็นเว็บไซท์หลักของประวัติศาสตร์ ตลอดไปครับ
                        ผู้จัดทำ  :  ด้วยความยินดีครับ ความหมายของคำนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกครับ
           ๓๒๓.  คุณณัฐพร  :  ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำเว็บนี้ รวมทั้งผู้สนับสนุน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ถ้าดิฉันไม่ได้ช่วยหลานสาวหาข้อมูล ทำรายงานส่งคุณครู ดิฉันคงไม่รู้จักเว็บนี้แน่ ดีใจจังเข้ามาเว็บนี้แห่งเดียว ได้ข้อมูลครบเลยค่ะ เยี่ยมจริงขอให้พัฒนาดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ ขอบคุณค่ะ
                        ผู้จัดทำ  :  คนไทยทุกคนย่อมภาคภูมิใจในมรดกของไทย ที่บรรพบุรุษของไทยเราได้สร้างสมกันมาช้านาน และมีมากมายยิ่งนัก หอมรดกไทยพยายามประมวลข้อมูลดังกล่าวเอาไว้ในรูปแบบต่างๆ เท่าที่เป็นข้อมูลสาธารณะ อันเป็นสมบัติของชาติไทยเอาไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังไม่ให้เลือนหายไปตามยุคสมัย และกาลเวลา ดังนั้นงานนี้ยังดำเนินต่อไปตามลำดับ
            ๓๒๒.  คุณเบญญาภา   : เป็น website ที่ดีมากค่ะ ดิฉันได้อ่านหลายหัวข้อแล้วค่ะ ได้ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มขึ้นมากค่ะ แต่ดิฉันมีข้อสับสนคือ ตอนนี้ดิฉันกำลังอ่านหัวข้อเมืองเก่าของไทย ถึงจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับชนชาติเมงคบุตร หรือละว้า ส่วนหนึ่งจากชุมชนเชิงดอยสุเทพกับฤาษีเป็นผู้ก่อตั้งแคว้นหริภุญไชย แต่ดิฉันอ่านจากหนังสือ และจาก website ของจังหวัดลำพูน ได้ข้อมูลว่า ชนชาติที่ก่อตั้งแคว้นหริภุญไชยคือ พวกมอญ หรือรามัญ ไม่ไช่พวกละว้า ซึ่งดิฉันไม่ทราบว่าข้อมูลไหนถูกต้อง กรุณาชี้แจ้งด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
                        ผู้จัดทำ  :  ความสัมพันธ์ระหว่างทวารวดีละโว้ และหริภุญไชยคือ ลำพูน มีอยู่ในตำนานเรื่องพระนางจามเทวี ธิดากษัตริย์กรุงละโว้ ได้ขึ้นไปครองเมืองหริภุญไชย ในครั้งนั้นได้นำชาวละโว้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งพระมหาเถระ ที่ทรงปิฎกในพระพุทธศาสนา กัลยาณชน และบัณฑิต เป็นจำนานมากเช่นกัน ขึ้นไปหริภุญไชยด้วย และพระนางจามเทวี ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองหริภุญไชย นับเป็นกษัตริย์องค์แรกของหริภุญไชย และได้มีกษัตริย์ครองเมืองหริภุญไชยสืบต่อมาอีก ๕๐ องค์ องค์สุดท้ายคือ พญาญีบา ครองราชย์เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๕ และต่อมาได้เสียเมืองให้แก่พญามังราย เจ้าเมืองเชียงราย
                       ดังนั้นถ้าคิดเกณฑ์ตามนี้ก็อาจกล่าวได้ว่า ชนชาติที่ก่อตั้งแคว้นหริภุญไชยคือ พวกมอญหรือรามัญจากละโว้
                       แต่ก่อนหน้านี้ยังมีประวัติศาสตร์เมืองหริภุญไชยตอนต้น อันมีที่มาจากนิยายปรัมปรา กล่าวว่าชนพื้นเมืองในระยะแรก ๆ เป็นพวกเมงคบุตร หรือพวกละว้า ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ ใกล้ดอยสุเทพ และจากตำนานมูลศาสนา ได้กล่าวถึงฤาษีวาสุเทพ ได้เป็นผู้นำชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ สร้างบ้านเมืองขึ้น ทำให้ชุมชนนั้นเป็นสังคมเมืองมีกษัตริย์ปกครอง ต่อมาเกิดน้ำท่วมใหญ่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ฤาษีวาสุเทพจึงได้นำชาวละว้ากลุ่มหนึ่ง ล่องลงมาตามลำน้ำพิงค์ ถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีชัยภูมิดี จึงให้สร้างเมืองขึ้น แล้วคิดหาผู้ที่มีบุญญาธิการ และมีทศพิธราชธรรมมาเป็นท้าวพญา เมื่อสร้างเมืองเสร็จ ก็ให้ไปเชิญพระนางจามเทวี ธิดาพญาจักรวัตติ เจ้าเมืองละโว้มาครองเมือง
                        เรื่องของเรื่องมาคาบเกี่ยวกันเช่นนี้ จะกล่าวอย่างไร ก็แล้วแต่จะวางเกณฑ์ในการวินิจฉัยครับ
            ๓๒๑.  คุณตู  (tu)  :  การรำวงของไทยไม่มีเลย
                        ผู้จัดทำ  :  เพลงรำวงมีอยู่ในเพลงไทยให้สาระ ในกลุ่มของเพลงรำวง
           

| หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | เล่าแจ้งแถลงไข | ย้อนกลับ | บน | หน้าต่อไป |