| หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | เล่าแจ้งแถลงไข | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ตอบสมุดเยี่ยมชม

            ๓๐๐. คุณอัญญา :  สุดยอดมากเว็บไซด์นี้เราชอบมากเลย แต่อยากให้เพิ่มพวกประเพณีโบราณ และเรื่องเกี่ยวกับชาววัง และก็เพิ่มความเร็วในการ download หน่อยน่ะค่ะ เพราะช้ามาก
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับที่ให้ความเห็นมา เรื่องที่ขอมาคือ เรื่องประเพณีโบราณนั้น มีอยู่ในเรื่องเมืองเก่าของไทย ในหัวข้อมรดกทางวัฒนธรรมจะมีเรื่องประเพณีโบราณกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค และทุกจังหวัด ถ้าเขียนเรื่องเมืองเก่าของไทยจบ ก็อาจจะมีการประมวลประเพณีเก่าเอาไว้ เป็นหมวดหมู่อีกครั้ง
                       เรื่องของชาววัง เรายังไม่มีไว้โดยตรง แต่อาจจะพอมีอยู่บ้างในกลุ่มพระมหากษัตริย์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องในระดับพระราชพิธี
                       ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลนั้น ขื้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขีดความสามารถของเครึ่องให้บริการ (Server) ความเร็วของช่องการสึ่อสาร และจำนวนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ในส่วนของการจัดทำนั้น เราได้คำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา โดยลดขนาดของแพ้มข้อมูลให้เล็กลงในระดับที่พอเหมาะกับการดาวน์โหลด
            ๒๙๙. คุณท็อป  (top)  :  อยากให้ผู้จัดนำเรื่องสงครามไทย - พม่าแต่ละครั้งมาลงครับ
                        ผู้จัดทำ  :  จะได้จัดทำต่อไปครับ
            ๒๙๘. คุณปำ  (pum)  :  มีเรื่องสมุนไพรแล้วน่ามีเรื่องนวดแผนโบราณ หรือฤษีดัดตนด้วย ส่วนเรื่องเพลงหรือกาพย์เห่เรือน่าจะมีเสียงให้ฟัง หรือ Download ผมเคยฟังเห่เรือสมัยสมโภชน์กรุงรัตนโกสินธ์ ๒๐๐ ปี ไพเราะมาก และบทประะพันธ์มีความหมายดีคือ มีบทเทิดเกียตริย์ทุกพระองค์ด้วย น่าจะนำเสนอด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่จัดทำ website ดี ๆ ให้ประชาชนได้หาความรู้รอบตัว
                        ผู้จัดทำ  :  เรื่องฤษีดัดตนจะได้นำเสนอต่อไปครับ สำหรับการมีเสียงให้ฟังนั้น คงมีหลายเว็บทำไว้บ้างแล้ว แต่เนื่องจากหอมรดกไทยต้องการความเรียบง่าย และใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลให้น้อยที่สุด จึงไม่มีเสียงประกอบ
            ๒๙๗. คุณทิกิ_tiki  :  ขอบพระคุณ ข้อมูลของท่านทำให้เขียนกลอน สรรเสริญพระคุณ สมเด็จพระนเรศวรได้ดียิ่ง ขออนุญาตคัดลอกข้อความ เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ให้ทุกคน รักชาติ รักแผ่นดินไทย
                        กราบขอบพระคุณผู้จัดทำ เป็นเว็บที่ดีมีประโยชน์มากคะ
                        ผู้จัดทำ  :  ยินดีมากที่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชาติ และแผ่นดินไทย เรื่องของแผ่นดินไทยทุกคนเป็นเจ้าของ หอมรดกไทยเป็นเพียงผู้ประมวลเรื่องของไทยมานำเสนอ ขอให้นำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ ในทางที่สมควรได้เลยครับ
            ๒๙๖. คุณปาริชาติ  :  เมื่ออ่านเนื้อที่สนใจแล้ว ก็เหมือนถูกกระตุ้น ให้อยากอ่านต่อในประเด็นที่สนใจ ดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่า คณะผู้จัดทำประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และขอเสนอว่า ควรจะใส่เอกสารอ้างอิงด้วย เพื่อให้ผู้สนใจไปค้นคว้าต่อ โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้ามาคัดลอกข้อมูลไปทำรายงาน ก็จะได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการฝึกการทำงานที่ถูกต้อง และมีคำถามส่งท้ายค่ะ ไม่ทราบว่า นอกจากกาพย์เห่เรือแล้ว มีวรรณคดีใดอีกที่กล่าวถึงอาหาร ขอบคุณและขอแสดงความยินดีในความสำเร็จค่ะ

                        ผู้จัดทำ  : เรื่องการจัดทำหอมรดกไทย ได้เคยชี้แจงแนวทางในการจัดทำตามที่มีผู้ถามมาหลายครั้ง คุณปาริชาติลองเข้าไปอ่านดูในตอบหัวข้อ ตอบสมุดเยี่ยมชม คงจะได้คำตอบที่ต้องการ
                        นอกจากกาพย์เห่เรือแล้ว ยังมีวรรณคดีไทยอีกหลายเรื่องที่กล่าวถึงอาหาร แต่รายละเอียด และรูปแบบการนำเสนอ อาจแตกต่างกันไป

            ๒๙๕. คุณสุทธิลักษณ์  :  มีสาระดี น่าสนใจอ่านมาก แต่ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมาก ที่ไม่มีในเนื้อหารวม ขอบคุณมาก
                        ผู้จัดทำ  :  มรดกไทยมีอยู่มากมาย เท่าที่นำมาเสนอในหอมรดกไทย เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่เราก็ได้พยายามสรรหามาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาครับ
            ๒๙๔. ส.ต.อ.สุพจน์  เพชรคำพันธ์ :  ขอบคุณคณะผู้จัดทำที่ทำให้มีเวบดี ๆ อย่างนี้ มีประโยชน์อย่างมาก ให้ความรู้ดีมาก ๆ
                        ผู้จัดทำ  :  ด้วยความยินดีครับ ขอขอบคุณที่ให้ความเห็นมา
           ๒๙๓. คุณเพชร  :  ขอขอบคุณที่มีเว็บดีดีให้ผมเข้าชม
                        ผู้จัดทำ  :  ด้วยความยินดีครับ
            ๒๙๒. คุณอัมรา  :  ในฐานะผู้ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ แม้จะไม่ถือเป็นอาชีพโดยตรง แต่การต้องพบปะกับบุคคลหลายสถานะ หลายวัยหลายอาชีพ และมีความสนใจต่าง ๆ กัน การเพิ่มพูนความรู้ในทุก ๆ ด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ และการสร้างสัมพันธภาพ เวบนี้ถือว่ามีประโยชน์ยอดยิ่ง ทั้งวัตถุประสงค์ก็ประเสริฐยิ่ง ที่สร้างเวบนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เอกองค์ทูลกระหม่อมแก้วของพวกเราชาวไทย จึงขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
                        ผู้จัดทำ  :  เราต่างก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน และมีปณิธานที่ตรงกันครับ
            ๒๙๑. คนข้างใน  :  วิเศษสุดเท่าที่มีมา
                       ผู้จัดทำ  :  ขอบคุณครับ
           
           

| หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | เล่าแจ้งแถลงไข | ย้อนกลับ | บน | หน้าต่อไป |