| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

ตุลาคม

1 ตุลาคม 2411
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จสวรรคต  ด้วยพระโรคไข้จับสั่น  หลังจากเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ  แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์  พระชนมายุ 64 พรรษา  ดำรงอยู่ในราชสมบัติ 18 ปี
1 ตุลาคม 2411
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสวยราชสมบัติ  ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น  กรมขุนพินิจประชานาถ
1 ตุลาคม 2436
            มหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา (ฝ่ายธรรมยุติ) นับเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศสยาม เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรกโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงริเริ่มและรวบรวมทุนสร้างขึ้น ด้วยรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนก มหามกุฎราชวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู โดยมีพระประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และอบรมสั่งสอนเผยแพร่พระพุทธศาสนา
1 ตุลาคม 2454
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานกำเนิดกองลูกเสือ  เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้  เพื่อเป็นสมาชิกกองเสือป่า  เมื่อเจริญวัยขึ้น
1 ตุลาคม 2460
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยแทนธงช้าง ร. 6 ได้ทรงพระราชนิพนธ์  แสดงความหมายไว้ว่า
            ขอรำรำพรรณบรรยาย  ความคิดเครื่องหมาย  แห่งสีทั้งสามงามถนัด
            ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์  หมายพระไตรรัตน์  และธรรมะคุ้มจิตไทย
            แดงคือโลหิตเราไซร้  ซึ่งย่อมสละได้  เพื่อรักษาชาติศาสนา
            น้ำเงินคือสีโสภา  อันจอมประชา  ธโปรดเป็นของส่วนองค์
            จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์  จึงเป็นสีธง  ที่รักแห่งเราชาวไทย
            ทหารอวตารนำไป   ยงยุทธวิชัย   วิชิตก็ชูเกียรติสยาม
3 ตุลาคม 2411
            ไทยโดย พระสยาม ฯ ลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรี ระหว่างไทย กับ อิตาลี
3 ตุลาคม 2436
            ฝรั่งเศสเข้ายึดครองแคว้นลาวอันเป็นดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงของไทย
3 ตุลาคม 2436
            ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นดินแดนประเทศลาวทั้งหมด  และดินแดนด้านตะวันออกของแม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นดินแดนอาณาจักรล้านช้างเป็นพื้นที่143,000 ตร.กม. ให้แก่ฝรั่งเศส
4 ตุลาคม 2313
            สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
4 ตุลาคม 2449
            แบงค์สยามกัมมาจล  เปิดดำเนินงานโดยคนไทยครั้งแรก
5 ตุลาคม 2481
            วันขึ้นระวางประจำการ  ร.ล.ปัตตานี  ร.ล.สุราษฎร์  ร.ล.จันทบุรี  ร.ล.ระยอง  ร.ล.ชุมพร  ร.ล.สงขลา  ร.ล.บางระจัน  ร.ล.หนองสาหร่าย ซึ่งต่อจากประเทศอิตาลี และ ร.ล.ธนบุรี  ซึ่งต่อจากประเทศญี่ปุ่น
6 ตุลาคม 2246
            พระเพทราชา  เสด็จสวรรคต
6 ตุลาคม 2502
            กัมพูชายื่นฟ้องต่อศาลโลก เรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหาร  ในเขตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษของไทย
7 ตุลาคม 2463
            ร.ล.พระร่วง เรือพิฆาตลำแรกและลำเดียว  ที่ประชาชนเรี่ยไรเงินซื้อ  เดินทางมาถึงประเทศไทย  เรือลำนี้เดิมชื่อ เรเดียนท์ สร้างที่บริษัทธอร์นิครอฟท์  เมืองเซาแธมป์ตัน  ประเทศอังกฤษ อังกฤษเคยใช้รบในสงครามโลกครั้งที่ 1  ต่อมาประเทศไทยได้ซื้อมา เป็นเงินสองแสนปอนด์  โดยพลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ  กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือลำนี้จากประเทศอังกฤษ มายังประเทศไทย
7 ตุลาคม 2503
            ตั้งค่ายธนะรัชต์  ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การทหารราบ  กองพลทหารราบที่15  อยู่ที่อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 ตุลาคม 2388
            ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัว  คณะมิชชันนารีอเมริกัน สามารถหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยได้เองเป็นครั้งแรก
8 ตลาคม 2483
            นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 3,000 คน เดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส
9 ตุลาคม 2199
            สมเด็จพระนารายณ์ ฯ ปราบดาภิเษก  เสวยราชสมบัติ
9 ตุลาคม 2463
            ประชาชนชาวไทยน้อมเกล้า ฯ ถวาย ร.ล.พระร่วง  แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งราชกิจวินิตฉัย
9 ตุลาคม 2527
            ตั้งค่ายรัตนพล เป็นที่ตั้งของกองพันที่ 5  กรมทหารราบที่ 5  อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
11 ตุลาคม 2394
            ร้อยเอกอิมเปย์ (Impey) นายทหารนอกราชการของกองทัพอังกฤษประจำอินเดีย เดินทางมาจากเมืองเมาะลำเลิง  เข้ารับราชการเป็นครูฝึกทหารวังหลวง  และฝึกทหารในกรมอาสาลาวและเขมร
11 ตุลาคม 2476
            กำลังทหารบกหัวเมือง ภายใต้การนำของนายพลเอก พระองค์เจ้าบวรเดช  อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม  ได้ยกกำลังจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอยุธยาเข้ามายึดพระนคร  เพื่อทำการปราบปรามพวกรัฐบาลที่มีความคิดในทางคอมมิวนิสต์
11 ตุลาคม 2483
            ไทยได้รับคำปฏิเสธเป็นทางการ  จากรัฐบาลวีซีของฝรั่งเศส ในการที่ไทยขอดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืน โดยให้ถือลำน้ำโขงเป็นพรมแดน
12 ตุลาคม 2435
            วันเปิดทำการสอนของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งในบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตึกสายสวลีสัณฐาคาร วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กุลบุตรกุลธิดา ได้รับความรู้มีการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้พัฒนาโดยลำดับ  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครูพระนคร ในวันที่ 6 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้วิทยาลัยครูพระนครใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ ในปี 2535  เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการจัดตั้งสถาบัน
14 ตุลาคม 2462
            ตั้งค่ายจักรพงษ์  เป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 2  กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์  อยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี
15 ตุลาคม 2475
            ตั้งกองพันนาวิกโยธินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของกองชุมพลทหารเรือ
18 ตุลาคม 2228
            เชอวาเลีย  เดอโชมองต์  ถวายพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ลพบุรี
18 ตุลาคม 2347
            วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระนามเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฏ ฯ ทรงเป็นพระราชโอรสใน  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ
วันที่2 เมษายน 2394  พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงความรอบรู้  ความเป็นไปทางวิชาการ  ทั้งทางโลกและทางพุทธศาสตร์ ทรงรอบรู้ทั้งในทางการเมือง  ศาสนาวิทยาศาสตร์  โหราศาสตร์  ภาษาศาสตร์ ทรงเชี่ยวชาญทั้ง  ภาษาอังกฤษ  ภาษามคธ และบาลี
20 ตุลาคม 2462
            วันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  พระบรมราชินีนาถ  พระราชสมภพ 1 ม.ค. 2406
20 ตุลาคม 2483
            พลตรี หลวงพิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศมติของชาติไทย  ทางวิทยุกระจายเสียง มีใจความว่า ชาติไทยต้องการปรับปรุงเส้นเขตแดน  กับอินโดจีนฝรั่งเศสให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม ให้เป็นผลสำเร็จโดยไม่ยอมถอยหลัง
21 ตุลาคม 2443
            วันพระราชสมภพ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
22 ตุลาคม 2401
            โรงสีข้าวแห่งแรกของไทยเปิดทำการ  ต่อมาเมื่อ 10 ธันวาคม 2409 เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธารา  ได้ซื้อโรงสีจากบริษัทสก๊อตแอนด์กำปะนี  นับเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งโรงสีไฟในไทย
22 ตุลาคม 2493
            รัฐบาลไทยได้ส่งทหารไทย ไปปฏิบัติการรบร่วมกับสหประชาชาติ ในสมรภูมิเกาหลี  กำลังทางบกเดินทางไปกับเรือสินค้าเดนมาร์กชื่อ เฮอร์ตาเมอร์สก์ นายแพทย์และอาสากาชาดเดินทางไปกับเรือหลวงสีชัง เรือหลวงประแส  และเรือหลวงบางประกง เรือทั้ง 3 ลำนี้ ทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกัน
22 ตุลาคม 2499
            วันทรงผนวช  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
23 ตุลาคม 2453
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะ (ไตพิการ) รวมพระชนมายุ 57 พรรษา ทางราชการกำหนดให้วันนี้เป็นวันปิยมหาราช และหยุด 1 วัน ส่วนราชการและประชาชนจะนำพวงมาลา ไปถวายบังคมสักการะที่พระบรมรูปทรงม้า  เป็นประจำทุกปี
23 ตุลาคม 2453
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขึ้นครองราชย์  เมื่อพระชนมายุได้31 พรรษา
25 ตุลาคม 2409
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือจนถึงเมืองพิษณุโลก โดยเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช เพื่อประกอบพิธีสมโภชพระพุทธชินราช
25 ตุลาคม 2486
          ญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟสายพม่า (สายมรณะ) เสร็จ  มีระยะทางยาว 302 กิโลเมตร  มี 37 สถานี  ไทยซื้อกลับมาเป็นของไทยจากอังกฤษ  เป็นเงิน  50 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2490
25 ตุลาคม 2515
            กองบัญชาการทหารสูงสุด  ได้สั่งการให้กองทัพเรือจัดเรือ และเครื่องบินทหารเรือทำการลาดตะเวณบริเวณภาคใต้  ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อสะกัดกั้นการแทรกซึมทางทะเล  กองทัพเรือจึงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ (นปต.) ขึ้น
26 ตุลาคม 2428
            พ.อ.พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม  ผู้บังคับการกรม ทหารรักษาพระราชวัง  เป็นแม่ทัพ  กองทัพฝ่ายใต้  ไปปราบพวกฮ่อที่ทุ่งเชียงคำ  โดยตั้งกองบัญชาการที่เมืองหนองคาย
27 ตุลาคม 2524
            กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น ทะเบียน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ตำบลห้วยทรายเหนือ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นโบราณสถานแห่งชาติ  มีพื้นที่เขตโบราณสถาน 31 ไร่ 1 งาน 62.5 ตารางวา
30 ตุลาคม 2369
            คุณหญิงโม ภริยาปลัด เมืองนครราชสีมา ใช้อุบายทำร้ายฆ่าฟันทหารของพวก เจ้าอนุวงศ์  เวียงจันทน์  ล้มตายเป็นจำนวนมาก ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จนเจ้าอนุวงศ์ต้องล่าถอยกลับไป ความดีความชอบในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์  คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี
30 ตุลาคม 2491
            เกิดกบฎแบ่งแยกดินแดน  มีผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีผู้หนึ่ง  ได้ชักชวนชายฉกรรจ์จำนวนหนึ่ง ไปรับการศึกษาวิชาทหารที่คุนมิง  ประเทศจีน  แล้วกลับมาทำการยุยงประชาชนภาคอีสาน ให้แยกดินแดนภาคอีสานให้เป็นรัฐอิสสระจากราชอาณาจักรไทย

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |