| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

กันยายน

1 กันยายน 2411
            ออกหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทย  โดยพิมพ์ที่โรงพยาบาลหมอสมิท ชื่อ Siam Daily Advertiser
1 กันยายน 2439
            ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย  ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค)
1 กันยายน 2452
            เริ่มงานการทำบัญชีสำมะโนครัวในเมืองไทย คือ (การจดบัญชีคนเกิดคนตาย คนย้ายที่อยู่)
2 กันยายน 2385
            วางศิลาฤกษ์เสริมสร้างพระปรางค์วัดอรุณ ฯ จากความสูง 8 วา เป็นสูง 1 เส้น 13 วา หรือ 66 เมตร
2 กันยายน 2454
            มีพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย)  กิจการลูกเสือเกิดขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2454 และได้พระราชทานธงประจำกองลูกเสือ เมื่อ 16 กันยายน 2454  กิจการลูกเสือเกิดขึ้นหลังกิจการ "เสือป่า"
2 กันยายน 2456
            ตรากฎสำหรับทหารกองหนุน
3 กันยายน 2428
            ตั้งกรมแผนที่
4 กันยายน 2351
            วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระนามเดิมเจ้าฟ้าน้อย  พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และเป็นองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
4 กันยายน 2428
            ยุบกองทหารวังหน้า  มารวมกับกองทหารวังหลัง  บางส่วนจัดเป็นกองตระเวนทางน้ำ
4 กันยายน 2428
            มีพระบรมราชโองการ  ให้ประกาศยกเลิกตำแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  หลังจากที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทิวงคต เมื่อปี พ.ศ. 2428
5 กันยายน 1863
            ที่กลางเวียงเชียงใหม่  เกิดฟ้าผ่าต้องพ่อขุนเม็งราย  สวรรคต  รวมพระชนมายุ 81 พรรษา
5 กันยายน 2415
            ตั้งห้างแรมเซเวกฟิลด์  ที่ตึกกรมประชาสัมพันธ์หลังเก่า  ต่อมาเป็นห้างแบดแมน  เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรก
5 กันยายน 2419
            ตั้งหอมิวเซี่ยม (พิพิธภัณฑ์)  ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง  ให้ทหารมหาดเล็กรับผิดชอบ
5 กันยายน 2482
            ไทยได้ประกาศตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่ 2  หลังจากที่อังกฤษและฝรั่งเศส  ประกาศสงครามกับ เยอรมันนี เมื่อ 3 กันยายน 2482  แล้วคู่สงครามทั้งสองฝ่าย  ต่างมีหนังสือยืนยันว่า  จะเคารพความเป็นกลางของไทยอย่างบริบูรณ์
6 กันยายน 2458
            ตั้งมณฑลมหาราษฎร์  ตั้งศาลาว่าการมณฑลที่จังหวัดแพร่  โดยแยก  จังหวัดลำปาง  แพร่  น่าน  ออกจากมณฑลพายัพ ต่อมาได้ยุบมณฑลมหาราษฎร์ เมื่อ 1 มกราคม 2459
6 กันยายน 2487
            ญี่ปุ่นระดมเชลยศึกสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว  กาญจนบุรี
7 กันยายน 2333
            ชาวเมืองยอง 585 ครัวเรือน  ในแคว้นไทยใหญ่อพยพมาอยู่เมืองน่าน
7 กันยายน 2352
           ร.1  เสด็จสวรรคต  พระชนมายุ 74 พรรษา  ครองราชย์ 27 ปี เศษ
7 กันยายน 2488
            ประกาศยกเลิกคำว่า  "ประเทศไทย" (ไทยแลนด์) ให้ใช้คำว่า  "สยาม"     "ไทย" กับ "สยาม"  ต่างกัน ไทยเป็นชื่อเชื้อชาติ คำว่า "สยาม" เป็นชื่อดินแดน
8 กันยายน 2286
           กรมพระราชวังบวรสถานมงคล มหาสุรสิงหนาทประสูติ  ในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ  พระนามเดิม บุญมา
8 กันยายน 2488
            ได้มีการลงนามในข้อตกลงทางทหารชั่วคราว  ระหว่างแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร  ภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และหัวหน้าคณะผู้แทนทางทหารของไทย  ณ เมืองแคนดี  เกาะลังกา มีสาระเกี่ยวกับ การปลดอาวุธกำลังทหารญี่ปุ่นในไทย  การกักกันบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นและเยอรมันในไทยการช่วยเหลือเชลยศึก  และผู้ถูกกักกัน
9 กันยายน 2367
            อังกฤษได้เมืองทะวาย  โดยการทำสงครามกับพม่า  เมืองทะวายเคยเป็นพระราชอาณาเขตตั้งแต่กรุงสุโขทัย  ตกไปเป็นของพม่า เมื่อ พ.ศ. 2302  สมัยอยุธยากลับมาอยู่ในอิทธิพลไทย เมื่อ 10 มีนาคม 2334  ต่อมาพม่าตีคืนไป เมื่อ 16 มกราคม 2336  กองทัพไทยต้องถอยจากเมืองทะวาย
9 กันยายน 2421
            กำหนดมาตราฐานการตวงข้าว 1 เกวียนเท่ากับ 100 ถัง แต่ก่อนถือ 22 หาบ เป็น 1 เกวียน
10 กันยายน 2484
            ตั้งภาคการปกครอง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค โดยรวมจังหวัดต่าง ๆ เป็นหน่วยงาน เรียกว่า "ภาค" ดังนี้
                ภาคที่ 1  ตั้งที่จังหวัดพระนคร มี 20 จังหวัด
                ภาคที่ 2  ตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี มี 10 จังหวัด
                ภาคที่ 3  ตั้งที่จังหวัดนครราชสีมา มี 15 จังหวัด
                ภาคที่ 4  ตั้งที่จังหวัดสงขลา มี 14 จังหวัด
                ภาคที่ 5  ตั้งที่จังหวัดลำปาง มี 15 จังหวัด
11 กันยายน 2352
            พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ได้ราชสมบัติต่อจาก  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
12 กันยายน 2479
            รถไฟสายปากน้ำหมดสัมปทาน รถไฟสายนี้เป็นของเอกชน เปิดเดินเมื่อ 11 เมษายน 2436  ลงนามในสัญญาสัมปทาน
13 กันยายน 2322
            เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง)  แม่ทัพไทยสมัยกรุงธนบุรี  ยึดเมืองเวียงจันทน์ได้
13 กันยายน 2367
            พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ  ทรงสถาปนา กรมหมื่นศักดิพลเสพ  พระปิจตุฉาธิราชขึ้นดำรงตำแหน่งที่  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
13 กันยายน 2456
            ยกกรมตำรวจภูธรขึ้นเป็น  กรมชั้นอธิบดี ให้ตำรวจภูบาลมาขึ้นกับ ตำรวจภูธร
14 กันยายน 2400
            วันเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์  ตั้งแต่วัดชัยพฤกษ์มาลา  ไปออกแม่น้ำท่าจีน
14 กันยายน 2488
            รัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกกติกาพันธไมตรีกับประเทศญี่ปุ่น  และต่อมาได้ประกาศยับยั้งความสัมพันธกับญี่ปุ่น
15 กันยายน 2328
            เป็นวันตั้งชื่อ "กรุงเทพมหานคร"
16 กันยายน 2347
            เจ้าฟ้าเชียงตุงลงมากรุงเทพ ฯ  เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ขณะนั้นเชียงตุง เป็นขัณฑสีมา อยู่ชั่วระยะหนึ่ง
16 กันยายน 2465
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ  ตามที่นายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ได้ขอพระราชทาน
16 กันยายน 2485
            ลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อสร้างทางรถไฟสายพม่า (สายมรณะ) ญี่ปุ่นขอยืมเงินไทย 4 ล้านบาท สร้างเสร็จเมื่อ 25 ตุลาคม 2486 เป็นระยะทางยาว 302 ก.ม. มีสถานี 37 สถานี ใช้แรงงานกรรมกรและเชลย 60,000 คน เชลยตาย 8,722 คน ทางรถไฟสายนี้เมื่อเสร็จสงครามแล้วรัฐบาลไทยต้องจ่ายเงินให้กับอังกฤษเป็นเงิน 50 ล้านบาท เพื่อซื้อมาเป็นของไทย เมื่อ มกราคม 2490
17 กันยายน 2312
            โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาอินทวงศา มาจัดการปักเขตที่ดินให้แก่พวกคริสตังที่บางกอก คือ ตำบลกุฎีจีน
17 กันยายน 2403
            ประกาศใช้เงินเหรียญบาท และเงินแป (1 สลึง 2 สลึง เงินเฟื้อง)  กำหนดออกใช้ใน 23 กันยายน 2403
17 กันยายน 2464
            เปิดเดินรถไฟจากสถานี ตันหยงมาส ไป สุไหงโกลก
18 กันยายน 2399
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  เลื่อนพระยาเมืองแก้วหมานสุริยวงศ์ ขึ้นเป็นพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ฯ เจ้านครเชียงใหม่
18 กันยายน 2406
            เริ่มใช้  อัฐดีบุก  เป็นเงินตราแทน หอยเบี้ย
18 กันยายน 2439
            ตั้งกรมป่าไม้  อธิบดีคนแรกเป็นชาวต่างประเทศ  ชื่อ เอช.สะเล็ด
18 กันยายน 2444
            ตัดถนนราชดำเนินกลาง
19 กันยายน 2399
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชสาส์นจารึกในแผ่นพระสุพรรณบัตรถึงพระเจ้านโปเลียนที่ 3 แห่งพระราชอาณาจักรกรุงฝรั่งเศส  มีใจความว่าขอเจริญทางพระราชไมตรีมายังสำนักสมเด็จพระเจ้านโปเลยอนที่สาม  และการจัดแจงสัญญาการไมตรีและการค้าขายคืนต่อกับการซึ่งได้เป็นแล้วแต่หนหลัง  ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เจ้ากรุงลพบุรี
19 กันยายน 2403
            สร้างพระปฐมเจดีย์
19 กันยายน 2432
            กองทัพเมืองเชียงใหม่  ยกไปปราบพระยาปราบสงคราม  ที่เมืองฝาง
19 กันยายน 2449
            ตรา พ.ร.บ. ศักดินาตำรวจภูธร
19 กันยายน 2493
            ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิค  ระหว่างสหรัฐอเมริกา กับไทย และต่อมาเมื่อ 17 ต.ค. 2493  ในด้านการทหาร  หลังจากที่ไทยได้ส่งกำลังทหารไปร่วมรบกับกองกำลังสหประชาชาติ เมื่อ มิ.ย. 2493
19 กันยายน 2517
            โอนโรงกษาปณ์สิทธิการเป็นหอศิลปแห่งชาติ กรมศิลปากร
20 กันยายน 2396
            เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 กันยายน 2468
            วันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระอนันทมหิดล  ที่เมืองไฮเดลเบอร์ก เยอรมันนี
21 กันยายน 2439
            เริ่มกิจการ ผู้ใหญ่บ้าน  ตามระเบียบการปกครองอย่างใหม่  ที่บางปะอิน
22 กันยายน 2151
            สมเด็จพระเอกาทศรถ  โปรดให้ทูตานุทูตอัญเชิญพระราชสาส์น และเครื่องราชบรรณาการไปเจริญ  ทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ามอริสในราชวงศ์ ออเรนซ์ แห่งประเทศฮอลันดา  นับเป็นคณะทูตไทยคณะแรกที่เดินทางไปทวีปยุโรป
22 กันยายน 2334
            โปรดเกล้า ฯ  ให้เจ้าหน้าบุตรพระตา  เป็นพระยาพิชัยราชสุริยวงศ์ขัตติยราช  เมืองจำปาศักดิ์  ขึ้นกรุงเทพ ฯ นครจำปาศักดิ์ เคยเป็นพระราชอาณาเขต  ต้องเสียให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2446  เพื่อให้ฝรั่งเศสคืนจังหวัดจันทบุรีให้ไทยซึ่งได้ยึดไว้แต่เมื่อกรณี ร.ศ.112
22 กันยายน 2431
            รถรางได้ออกรับผู้โดยสารเป็นครั้งแรกในไทย  และในทวีปอาเซีย
22 กันยายน 2460
            ไทยประกาศสงครามต่อประเทศเยอรมันนี และออสเตรีย  ฮังการี  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ
22 กันยายน 2488
            ไทยได้ส่งมอบรัฐเชียงตุง และรัฐเมืองพาน  ให้กับกองพลอินเดียที่ 7
22 กันยายน 2493
            ประกาศพระบราราชโองการให้ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลี ได้ส่งกรมผสมที่ 21 มีกำลัง 1 กองพัน ไปร่วมรบเมื่อ 22 ตุลาคม 2493 สงครามเกาหลีมีทหาร 13 ชาติ ไปร่วมรบ รบกันอยู่ 6 ปี ไทยผลัดเปลี่ยนกันไปถึง 11,786 คน รุ่นสุดท้ายถอนกำลังกลับเมื่อ 23 มิถุนายน 2515
23 กันยายน 2228
            เชวาเลีย เดอ โชมอง  ราชทูตฝรั่งเศส และบาดหลวงเดอชัวซี อุปทูต  เชิญพระราชสาส์นกับเครื่องราชบรรณาการ จากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มาเจริญทางพระราชไมตรียังสมเด็จพระนารายณ์  เดินทางถึงปากน้ำเจ้าพระยา
23 กันยายน 2445
            ออกธนบัตรใบละ 5 บาท  10 บาท  20 บาท  100 บาท  1,000 บาท
23 กันยายน 2479
            รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วยยุวชนทหารขึ้น  เป็นการฟื้นฟูการจัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารขึ้น  เพื่อทำการฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา โดยให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ  โดยมีแผนกที่ 6 ในกรมจเรทหารบก  มีหน้าที่ฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหาร  ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น กรมยุวชนทหาร เมื่อปี พ.ศ. 2480  หน่วยนี้ถูกยุบเลิกไป เมื่อปี พ.ศ. 2488
23 กันยายน 2483
            รัฐบาลไทยได้จัดคณะฑูตพิเศษ  เดินทางไปเยี่ยมเยียน  และเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในเครือจักรภพ  ย่าน  เอเซีย  คือ  พม่า  อินเดีย มลายู สิงคโปร์ รวมทั้งออสเตรเลีย ปัตตาเวีย
23 กันยายน 2488
            ข้าหลวงใหญ่ประจำสี่รัฐมาลัยของไทย  ได้ทำพิธีมอบสี่รัฐมาลัยให้กับฝ่ายทหารอังกฤษ
24 กันยายน 2390
            พระเจดีย์ใหญ่สร้างที่วัดสระเกศ  เพื่อฉลองชัยชนะสงครามไทยกับญวน  ขณะที่ยังสร้างไม่เสร็จ  ได้พังลงมาในวันนี้ เลยกลายเป็นภูเขาทอง
24 กันยายน 2431
            วันนี้ทหารบกได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายพระพุทธเจ้าหลวงเป็นครั้งแรก  ที่กรมยุทธนาธิการ (กระทรวงกลาโหม)
24 กันยายน 2435
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จเปิดอาคารโรงเรียนนายร้อยที่วังสราญรมย์  คือ อาคารกรมแผนที่ในปัจจุบัน และในวันนี้ได้มีการพระราชทานธงไชยเฉลิมพลแก่ทหาร 5 กรม คือ
                    กรมทหารมหาดเล็ก
                    กรมทหารรักษาพระองค์
                    กรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง
                    กรมทหารหน้า
25 กันยายน 2480
           เริ่มมีเครื่องโทรศัพท์อัตโนมัติในเมืองไทย
26 กันยายน 2227
            ราชทูตไทยชุดที่ 2  ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าชาร์ลที่ 2 แห่งอังกฤษ  นับเป็นทูตคณะแรกที่ไปขอเจริญสัมพันธไมตรี  กับราชสำนักอังกฤษ
26 กันยายน 2416
            พนะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว  ทรงผนวช  นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก  ในพระราชวงศ์จักรี  ที่ทรงผนวชเมื่อเสวยราชย์
27 กันยายน 2230
            คณะราชทูตไทยมีออกพระวิสูตรสุนทร (ปาน)  เป็นหัวหน้า  พร้อมด้วยคณะราชทูตฝรั่งเศส  ชุดที่สองมี  ม.เดอลาลูแบร์ เป็นหัวหน้า มาถึงประเทศไทย
27 กันยายน 2346
            ราชทูตไทยไปเมืองญวน  นำเครื่องยศกษัตริย์ 18 อย่าง ไปพระราชทานให้พระเจ้าเวียดนาม  ยาลอง (องเชียงสือ) พระเจ้าเวียดนามรับของ 17 อย่าง  เว้นแต่พระมาลาเบี่ยงถวายคืน ไม่กล้ารับพระราชทาน อ้างว่าเป็นของสูง สมัยก่อนญวนเป็นเขตอิทธิพลของกรุงรัตนโกสินทร์  ต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
30 กันยายน 2410
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ตั้งเซอร์ยอน บาวริ่ง  เป็นอัคราชทูตพิเศษไทย  ประจำกรุงลอนดอน
30 กันยายน 2484
            หลังสงครามเรียกร้องดินแดนคืน เมื่อ พ.ศ. 2483-2484  มีการปักปันเส้นเขตแดน ระหว่างไทยกับ อินโดจีนฝรั่งเศส ทำให้ไทยได้เกาะต่าง ๆ ในลำน้ำโขง 77 เกาะ มาเป็นของไทย

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |